fbpx
Karrierközpont
Slider

Tipikus és atipikus munkaviszonyok

Gyakran találkozhatsz azokkal a kifejezésekkel, hogy tipikus, illetve atipikus munkaviszony. Tipikusnak általános munkarend szerinti teljes munkaidős (azaz hétfőtől péntekig napi 8 óra) munkaviszonyt tekintjük, a változó világ igényei azonban új foglalkoztatási formák megjelenéséhez vezettek, amelyek ugyan munkaviszonynak minősülnek, de egy-két lényegi ismérvükben eltérnek a munkaviszony klasszikus képétől.

Atipikus munkaviszony tehát:

határozott idejű munkaviszony (maximum öt év!),
részmunkaidő,
egyszerűsített foglalkoztatás,
behívásos munkavégzés,
munkakör megosztás (job sharing),
munkaerő-kölcsönzés,
iskolaszövetkezeti munkaviszony,
munkaviszony több munkáltatóval,
távmunka,
bedolgozás.

Távmunka
A távmunka a munkavégzésnek az a formája, amikor a munkavállaló nem a munkáltató telephelyén , hanem attól távol (általában saját otthonában) végzi rendszeresen a munkáját, melynek eredményét kommunikációs berendezések segítségével juttatja el munkaadójához. A távmunka elsősorban szellemi tevékenységet, számítógép mellett végezhető munkát jelent, melynek terméke elektronikus formában továbbítható.

Munkaerő-kölcsönzés
A munkaerő-kölcsönzés olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. A munkaerő-kölcsönzés során a munkavállaló és a kölcsönbeadó cég között munkaviszony áll fenn, de a munkaviszony harmadik cégnél való munkavégzésre jön létre, és a munkavégzés irányítása és ellenőrzése a foglalkoztató harmadik cég feladata.

Egyszerűsített foglalkoztatás
Az egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

•        mezőgazdasági, vagy turisztikai idénymunka,

•        alkalmi munkavégzés céljából.

Mindkét munkavégzési forma, határozott idejű és rövid tartamú. Idénymunka esetén a foglalkoztatás nem haladhatja meg naptári évenként a 120 napot.

Alkalmi munkavégzés keretében a munkaviszony legfeljebb öt egymást követő naptári napra létesítő, de egy hónapon belül a tizenöt naptári napot nem haladhatja meg. Egy naptári éven belül pedig legfeljebb kilencven naptári napra létesíthető ilyen formában munkaviszony.

Az egyszerűsített foglalkoztatás egyszerűsége a bejelentési és közteher-fizetési kötelezettség egyszerűsítésében rejlik. A munkáltató az ilyen formában történő foglalkoztatás esetén mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500,- Ft, alkalmi munkavégzés során 1.000,- Ft közterhet fizetni naponta, munkavállalónként.

Az ilyen foglalkoztatási forma keretében foglalkoztatott munkavállaló a társadalombiztosítási szabályok szempontjából nem lesz biztosított, de baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra jogosultságot szerez.

Ösztöndíjas foglalkoztatás
A Kormány által a közigazgatási gyakorlat támogatására alapított ösztöndíjjal is lehetőség van munkatapasztalat szerzésre. Ennek célcsoportja a 30. életév alatti, nyelveket beszélő, diplomás pályakezdők. A 10 hónapos program 8 hónapja alatt az ösztöndíjasoknak hazai közigazgatási szervnél van lehetőségük a munkatapasztalat megszerzésére, majd 2 hónapra külföldi gyakorlatra kapnak lehetőséget. Jogviszonyukra a fentiekben már hivatkozott Kttv. szabályait kell alkalmazni.

Bővebb infók a programról: http://www.kozigosztondij.gov.hu/

Ezt olvastad már?

Speciális karriermenedzsment: Az álláskeresés lépései (Speciális karriermenedzsment I.)

A Fogyatékosügyi Központ, a PPK és a Szolgáltató Központ együttműködésének köszönhetően Speciális Karriermenedzsment kurzussal bővült repertoárunk. A kurzusra kizárólag speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók jelentkezhetnek, akik előzetesen regisztráltak a kari fogyatékosügyi koordinátoruknál. Fő célkitűzésünk, hogy azoknak is segítséget nyújtsunk karrierjük tervezéshez és a jövőbeni munkavállaláshoz, akik speciális helyzetük miatt különleges szükségletekkel rendelkeznek. Tovább ›»

Végkielégítés

Munkavállalóként végkielégítésre vagyunk jogosultak, ha munkaviszonyunk a munkáltató felmondása, jogutód nélküli megszűnése vagy a munkáltató személyében bekövetkező jogállásváltozás következtében szűnik meg, illetve ha a munkaviszonyunkat azonnali hatályú felmondással szüntetjük meg. Tovább ›»

Próbaidő

A próbaidő az egyik leggyakrabban alkalmazott elem a munkaszerződésekben, és ez az, ami sok esetben visszaélésekre ad alapot. A próbaidő, mint ahogyan az elnevezéséből is következik lehetőséget biztosít a munkavállalónak és a munkáltatónak, hogy megismerjék egymás képességeit, elvárásait, végső soron, hogy kipróbálják egymást. Tovább ›»

Munkaszerződés

A munkaszerződésed az elsődleges dokumentum, ami egyrészt létrehozza a munkaviszonyt, másrészt meghatározza az alapvető jogaid és kötelezettségeid a munkaviszonyod kapcsán. Tovább ›»