fbpx
Karrierközpont
Slider

Speciális karriermenedzsment: Az álláskeresés lépései (Speciális karriermenedzsment I.)

A Fogyatékosügyi Központ, a PPK és a Szolgáltató Központ együttműködésének köszönhetően Speciális Karriermenedzsment kurzussal bővült repertoárunk. A kurzusra kizárólag speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók jelentkezhetnek, akik előzetesen regisztráltak a kari fogyatékosügyi koordinátoruknál. Fő célkitűzésünk, hogy azoknak is segítséget nyújtsunk karrierjük tervezéshez és a jövőbeni munkavállaláshoz, akik speciális helyzetük miatt különleges szükségletekkel rendelkeznek.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Karriermenedzsment kurzusainak fő célkitűzése az, hogy az Egyetem hallgatóinak munkaerőpiacra történő belépését támogassa. A tanegység teljes egészében a munkaerőpiacon hasznosítható ismereteket tartalmaz, melyeket folyamatosan naprakészen tartunk, és a piac részéről érkező tapasztalatokat is beépítjük a tematikába. A kurzust az ELTE PPK, a Karrierközpont és a Fogyatékosügyi Központ szakmai együttműködésben valósítja meg.

Speciális Karriermenedzsment I. – kizárólag speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók részére, akik előzetesen regisztráltak a kari fogyatékosügyi koordinátoroknál.

A KURZUS TÍPUSA ÉS KÓDJA: 

Közismereti (szabadon választható) kurzus: Gyakorlat, órarendi kód: VKN-096G:91

SZEREZHETŐ KREDIT PONTSZÁM: 
2 kredit

A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE: 
• jelenlét, aktív részvétel a kurzuson
• önéletrajz 
• motivációs levél 
elküldése e-mailen, a kurzuson egyeztetett határidővel (még a szorgalmi időszakban)

Leadandóként konkrét vagy fiktív álláshirdetésre, felvételihez vagy pályázathoz készített dokumentumok egyaránt elfogadhatók, de a kurzus teljesíthető egy már meglévő anyag aktualizálásával is.
A kurzus résztvevői az önéletrajzok, motivációs levél elkészítéséhez támpontokat, információkat a kurzuson kapnak. A leadott anyagokról személyes visszajelzést kapnak a hallgatók.
A leadandók elkészítését megkönnyítendő célszerű már elkészített önéletrajzokkal, motivációs levéllel érkezni a kurzusra, de ez nem feltétele a kurzus teljesítésének.

A KURZUS IDŐBEOSZTÁSA: 
tömbösített, 2 nap,  10:00-17:00.

A KURZUS HELYSZÍNE: 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ELTE Szolgáltató Központ képzőterme: 1088, Budapest, Múzeum krt. 4/A. -123.

A KURZUS TARTALMA:

A karrier tervezésük és a jövőbeni munkavállalásuk megsegítésére új lehetőséget kínálunk Önöknek, amelyért kreditet is szerezhetnek: a PPK VKN-096G:91 Speciális karriermanagement I kurzust. A kurzusra kizárólag speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók jelentkezhetnek, akik előzetesen regisztráltak a kari fogyatékosügyi koordinátoruknál.

A karriermenedzsment kurzus során a hallgatók az álláskeresési folyamat fontos állomásaival (álláshirdetések felkutatása, értelmezése, önéletrajz és motivációs levél, ajánlólevél összeállítása, állásinterjú, tipikus kérdések és válaszok, rázós kérdések és stressz-interjú, kiválasztási módszerek, assessment center) ismerkednek meg. Az ismeretanyag elsajátítása mellett a hallgatók a képzés során választ kaphatnak az őket foglalkoztató kérdésekre. A tárgy elvégzésével a hallgató szempontokat kap ahhoz, hogy saját végzettségével, képességeinek és fogyatékosságának figyelembe vételével hogyan érvényesülhet eredményesebben a munkaerőpiacon.

TERVEZETT SPECIÁLIS TÉMÁK:

1.)        Szociális kompetenciák fejlesztése: fogyatékosság közlése a munkaadóval;

2.)        Speciális szükségletek jelzése a munkaadó felé; 

3.)        Mit jelent a megváltozott munkaképesség: fogalmak; jogi szabályozás; a munkaadó érdekeltsége;

4.)        Speciális foglalkozás-rehabilitációs szolgáltatások a munkakeresésben.

 

ELÉRHETŐSÉGEK:

●     Kassa Gabriella,  kassa.gabriella@kancellaria.elte.hu

●     Karsai Szilvia, karsai.szilvia@kancellaria.elte.hu

●     Kovács Krisztina, kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu

 

KURZUSON HASZNÁLT JEGYZET:
ELTE Karrierközpont: Karriertükör

KÖTELEZŐ IRODALOM: 
• ELTE Karrierközpont: Karriertükör (2013) A kurzuson ingyenesen kiosztásra kerül minden hallgató számára.

AJÁNLOTT IRODALOM:
• Balogh L., Koncz I. (2001): Élet- és pályatervezés. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
• Barta T., Buda B., Koncz I. (2004): Életvezetés. Szókratész Kiadó, Budapest
• Carver, C. S., Scheier, M. F. (2006): Személyiségpszichológia. Osiris, Budapest
• Charon, W. (1990): Önmenedzselés felsőfokon. Szemtanú Kiadó, Budapest
• ELTE Frissdiplomások – Munkaadói elvárások (2008)
• Girard, J. (1998): Hogyan adjuk el önmagunkat? Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.
• Gordon, T. (2003): Vezetői Eredményesség Tréning, Gordon Könyvek, Budapest
• Klein S. (2002): Szervezés és vezetéspszichológia. SHL, Budapest
• Koncz K. (2004): Karriermenedzsment. Aula Kiadó, Budapest
• Langer K. (2001): Karriertervezés. Telosz Kiadó, Budapest
• Lannert J. (2003): Hogyan tovább? Pályaválasztási elképzelések Magyarországon. Országos Közoktatási Intézet, Budapest
• Montágh I. (2008): Figyelem és fegyelem. Holnap Kiadó, Budapest
• Puskás-Vajda Zs. (szerk.) (2007): Felsőoktatásban tanuló fiatalok problémái, útkeresése, pályafejlődése a 21. század kezdetén Magyarországon. Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület, Budapest
• Ritoók Á. M. (1986): Személyiségfejlesztés és pályaválasztás. Tankönyvkiadó, Budapest
• Ritoókné Á. M., Gillemontné T. M. (1994): Pályalélektani Szöveggyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó
• Szilágyi K. (2005): A fiatalok és a felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, fejlesztésének lehetőségei. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest
• Telkes J. (1994): Karrierkönyv. Kódexpress Kiadó, Budapest
• Általános Foglalkoztatási Szolgálat pályaválasztási honlapja: http://epalya.hu/
• Europass portfólió: http://www.europass.hu
• Karriermenedzsmenttel kapcsolatban: http://karrier.lap.hu/
• Nemzeti Pályaorientációs Portál: http://www.eletpalya.munka.hu
• Training Kits: http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/T_kits

Ezt olvastad már?

Karriermenedzsment: Önkéntesség a munkavállalásban (Karriermenedzsment III.)

A kurzus résztvevői megismerkednek az önkéntesség fogalmával, főbb jellegzetességeivel. A kurzus egyéni, társas és szervezési kompetenciákat is fejleszt (pl. felelősségvállalás, társadalmi érzékenység, kezdeményezőkészség, menedzsment kompetenciák). A kurzus során alkalmazott módszerek az interaktivitásra építenek (tréning, terepmunka, projektmenedzsment). Tovább ›»

Karriermenedzsment: Álláskeresői készségfejlesztés (Karriermenedzsment II.)

A kurzusra jelentkezés előfeltétele a Karriermenedzsment: Az álláskeresés lépései (Karriermenedzsment I.) korábbi elvégzése. A karriermenedzsment kurzust az ELTE PPK és a Karrierközpont szakmai együttműködésben valósítja meg, melynek során a hallgatók az álláskeresési folyamat fontos állomásain szükséges és a munkavállalással kapcsolatos készségeik fejlesztésével, saját álláskeresői brand kialakításával foglalkoznak, saját élmény jellegű gyakorlatokon keresztül. Tovább ›»

Karriermenedzsment: Az álláskeresés lépései (Karriermenedzsment I.)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Karriermenedzsment kurzusainak fő célkitűzése, hogy az Egyetem hallgatóinak munkaerőpiacra történő belépését támogassa. A tanegység teljes egészében a munkaerőpiacon hasznosítható ismereteket tartalmaz, melyeket folyamatosan naprakészen tartunk, továbbá a piac részéről érkező tapasztalatokat is beépítjük a tematikába. A kurzust az ELTE PPK és a Karrierközpont szakmai együttműködésben valósítja meg. Tovább ›»

Egyedül nem megy

Felnőtt diplomás ember létedre álmos óvodásként nyafogni azért elég nagy luxus! Mintha rajtad kívül másnak nem lennének problémái. Én, Én, Én! Másnak sem írnak ám vissza interjú után, mégsem rinyál. Más sem open office-ban képzeli el a farmville kihívásait havi 150-ért. És hidd el, ugyanúgy nyomasztja, hogy hiába is talál bármilyen állást, kb. esélytelen, hogy valaha saját lakása legyen. Tovább ›»

Késő bánat, ha elment a vonat

Képes vagy még egy virtuális állásbörzéről is lemaradni?! Na, szép! Meddig üldögélsz még féljózanul a babérjaidon? Vagy tényleg azt hiszed, hogy a vizsgarutinoddal meg az egyetemi túlélési technikáiddal térdre borulnak majd a munkáltatók és azt skandálják szálemezve: „Nem vagyunk rá méltók!” Igen. Ezt várhatod. A képzésekre, konferenciákra is csak akkor fogsz gondolni, amikor a diplomával a kezedben rájössz, hogy ez az egyetlen sor az önéletrajzodban? Tovább ›»

Őszi szünet, végkimerülés a neved

Milyen őszi szünet?! Hazautazás, rokonlátogatás, pót-pót-pót sörözések, tanulás, elszaporodott házimunkák, tanulás, „majd, ha lesz időm” címszóval görgetett feladatok, jegyzetek kajtatása, tanulás, tanulás, könyvtárazás... meg persze tanulás. A percre pontos menetrended a szünet első pillanatában hullik darabokra. A végén kimerültebben jössz vissza, mint egy zombi, és felkészületlenebbül, mint egy tizenéves leányanya. Holott a java csak ezután kezdődik... Tovább ›»

Két kicsi lego

Megvan az az érzés, amikor összenéztek és mindkettőtök szemének és szájának a sarkában ott bujkál az a bizonyos mosoly? Lehet, hogy ilyen lesz az első olyan interjúd is, ahol azt érzed, hogy ezen a helyen szívesen dolgoznál. Ezekkel az emberekkel szívesen dolgoznál. Csak beszélgettek és az idő köddé válik. Flow van és mind a ketten csak úsztok az árral... Tovább ›»

Végkielégítés

Munkavállalóként végkielégítésre vagyunk jogosultak, ha munkaviszonyunk a munkáltató felmondása, jogutód nélküli megszűnése vagy a munkáltató személyében bekövetkező jogállásváltozás következtében szűnik meg, illetve ha a munkaviszonyunkat azonnali hatályú felmondással szüntetjük meg. Tovább ›»

Próbaidő

A próbaidő az egyik leggyakrabban alkalmazott elem a munkaszerződésekben, és ez az, ami sok esetben visszaélésekre ad alapot. A próbaidő, mint ahogyan az elnevezéséből is következik lehetőséget biztosít a munkavállalónak és a munkáltatónak, hogy megismerjék egymás képességeit, elvárásait, végső soron, hogy kipróbálják egymást. Tovább ›»

Munkaszerződés

A munkaszerződésed az elsődleges dokumentum, ami egyrészt létrehozza a munkaviszonyt, másrészt meghatározza az alapvető jogaid és kötelezettségeid a munkaviszonyod kapcsán. Tovább ›»

Tipikus és atipikus munkaviszonyok

Gyakran találkozhatsz azokkal a kifejezésekkel, hogy tipikus, illetve atipikus munkaviszony. Tipikusnak általános munkarend szerinti teljes munkaidős (azaz hétfőtől péntekig napi 8 óra) munkaviszonyt tekintjük, a változó világ igényei azonban új foglalkoztatási formák megjelenéséhez vezettek, amelyek ugyan munkaviszonynak minősülnek, de egy-két lényegi ismérvükben eltérnek a munkaviszony klasszikus képétől. Tovább ›»

Egy teljes hétig válogathattok az állások között

Április 11-én, hétfőn reggel 10-kor startol a VII. Virtuális Állásbörze, amely rendhagyó módon egy teljes hétig, vagyis 17-én vasárnap 18 óráig várja az álláskeresőket az allasborze.elte.hu oldalon. A nagy nevek idén sem maradhatnak el: olyan neves cégek várják a vérfrissítést, mint a Deloitte, az EY, a Tigra, a Loxon vagy az Ericsson. A legaktívabb böngésző ezúttal egy e-book olvasó boldog tulajdonosává válhat, melyet a Deloitte felajánlásában sorsolunk majd ki. Tovább ›»

Te és a céljaid, avagy 10 dolog az életről és a céljainkról

Mindannyiunkra jellemző, hogy révbe szeretnénk érni, mind szakmailag, mind magánéletileg, aminek eredményeképp aztán egyfajta kiteljesedést élhetünk meg. Kevesen tudjuk azonban, miként lehet hatékonyan és eredményesen célokat, főleg személyre szabott célokat kitűzni. Többek között ezzel foglalkozunk a következő „Hogyan tovább?” előadáson, március 10-én. Tovább ›»

Állást keresni egyszerű. Találni már nem. Szánj 10 percet a karriermenedzsmentre

Kedves Hallgatónk! Talán most is épp azon jár az eszed, hogyan találd meg a következő neked való gyakornoki programot vagy karrierlehetőséget. Tudod, hogyan kell követni álmaid cégeit a közösségi oldalakon. Látogatod karrieroldalaikat, akár a mobilodon is. De kihozod ebből a maximumot vagy az egész csak felesleges időpocsékolás? Keresni egyszerű. Találni már nem. Tovább ›»