fbpx
Karrierközpont
Slider

Önkéntesség

A kurzus felépítése – 2020-2021. tanév ŐSZI félév:

A kurzus teljesítéséhez 5 dologra szükséges figyelni ( A-E pontok). Ezek többsége online, egyéni időbeosztással végezhetők. 

(A) Óramegbeszélés (kötelező, ONLINE): Az oktató és a hallgató e-mailben felveszi egymással a kapcsolatot és egyénileg megbeszélik a kurzus teljesítésének a módját, a hallgató aktuális önkéntes helyzetének függvényében: 

 • A hallgató az aktuális félévben önkéntességet teljesít. Rendelkezik fogadóhellyel, az önkéntesség zajlik. Ez esetben a hallgató ír egy tájékoztató levelet erről az oktatónak. 
 • A hallgató nem rendelkezik önkéntes fogadóhellyel, azonban azt saját maga keres, érdeklődésének, időbeosztásának megfelelően. Ez esetben a hallgató ír egy tájékoztató levelet erről az oktatónak.
 • A hallgató nem rendelkezik önkéntes fogadóhellyel, és kapacitása sincsen saját magának keresni. Esetleg feszes az időbeosztása, emiatt tömbösített, esetleg online vagy eseti jelleggel végezhető feladatokat keres. Ha ez az eset áll fenn, ír erről egy levelet az oktatónak, hogy megvitassák a szóba jöhető fogadóhelyek körét. 
 • Igény szerint az óramegbeszélés személyesen/online konzultáció formájában is történhet, ez esetben mindenképpen előzetes időpontegyeztetés szükséges.
 • Levél tárgya: KM3 ÓRAMEGBESZÉLÉS

(B) Terepmunka (kötelező, EGYÉNI EGYEZTETÉS SZERINT): rugalmasan, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig meg kell valósulnia, a fogadószervezettel egyeztetett időbeosztás alapján, a fogadóhellyel egyeztetett helyszínen (külső, egyetemi vagy otthoni, online feladatvégzés formájában). 

(C) Záró konzultáció (kötelező, SZEMÉLYES MEGJELENÉS AZ EGYETEMEN): adott kurzus résztvevői számára meghirdetett egyeztető alkalom, melyen a tapasztalatokat és a kurzusadminisztrációt egyeztetjük. Mindenki számára kötelező a részvétel, az elejétől (10:00) a végéig (13:00).

 • Dátum:  2020.11.30. hétfő 10:00-13:00
 • Helyszín: ELTE Karrierközpont Képzőterem, ELTE Múzeum körúti Campus, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, „A” épület, alagsor, mínusz 123. terem. Az épület az utcafronton található. A teremhez pedig a porta mellett elhaladva a liftek felé kell elindulni, a liftek előtt található lépcsőn lemenve jobbra lévő folyosón található a terem. 

(D) Online beszámoló beküldése (kötelező, ONLINE): határidő a szorgalmi időszak utolsó napja, 23:59. A beszámoló az önkéntesség befejezését követően bármikor kitölthető, az oldalon szereplő linken elérhető. Több önkéntesség esetén többször is kitölthető. 

(E) Igazolás az önkéntesség megvalósulásáról (kötelező, ONLINE): A fogadószervezet ír egy néhány soros igazolást arról, hogy az önkéntesség megvalósult. Az alábbi adatok szerepeljenek benne:

 • önkéntes neve,
 • neptun kódja,
 • szervezet neve,
 • székhelye,
 • képviselő neve,
 • beosztása,
 • önkéntesség időtartama,

elvégzett feladatok

rövid összegzése. Terjedelme kb. 1-2 bekezdés. Igény szerint a fogadószervezet levelezősablonjával, vagy a fogadószervezet által használt hivatalos fejléccel is ellátható. A levelet két példányban kérjük kinyomtatni, melyekből 1 példány a hallgatót, 1 példány a fogadóhelyet illeti meg. A fogadóhely hivatalos aláírója aláírásával és a szervezet pecsétjével ellátva kérjük bescannelni és online elküldeni. (A kurzusteljesítéshez nem szükséges a papíros változat.) Az igazolás elküldésekor a levél tárgya: KM3 IGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE. File neve: km3-igazolas-[HALLGATO VEZETEKNEVE] [HALLGATÓ KERESZTNEVE]-[KULDES DATUMA: ÉÉHHNN].DOCX/PDF.

Kapcsolattartási adatok:

Karsai Szilvia tárgyfelelős karsai.szilvia@kancellaria.elte.hu

Kassa Gabriella kassa.gabriella@kancellaria.elte.hu

Berek Andrea onkentes@karrier.elte.hu

Linkek:

Beszámoló

Igazolásminta

Röviden a kurzusról

Rólunk mondták

További kurzusinformációk