fbpx
Karrierközpont
Slider

Munkaszerződés

A munkaszerződésed az elsődleges dokumentum, ami egyrészt létrehozza a munkaviszonyt, másrészt meghatározza az alapvető jogaid és kötelezettségeid a munkaviszonyod kapcsán.

Miért fontos a munkaszerződés?

Az Mt. meghatározza azokat az alapvető elemeket, amelyet egy munkaszerződésnek kötelezően tartalmaznia kell ahhoz, hogy a felek között érvényesen létrejöjjön a munkaviszony. Természetesen bármilyen számunkra lényegesnek tekintett kérdést is rögzíthetünk, illetve szabályozhatunk a munkaszerződés keretei között. Ennek egyetlen korlátja, hogy a munkaszerződés nem lehet ellentétes jogszabállyal vagy kollektív szerződéssel, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételeket állapít meg, illetve ha az Mt. kifejezetten megengedi a munkavállaló hátrányára való eltérést. Az Mt. kötelező érvényű rendelkezéseitől azonban a felek még egyező akarattal sem térhetnek el.

Kötelező írásba foglalás

A munkaszerződést kötelező írásba foglalni, ami számodra azért is különösen fontos, mert így egy esetleges jogvita esetén ez megkönnyíti a bizonyítást. Ennek ellenére előfordul, hogy a munkaszerződést szóban kötik, és a munkáltató elmulasztja írásba foglalni azt. Szóbeli munkaszerződésnél munkavállalóként a munkába lépéstől számított 30 napon belül van lehetőséged az írásba foglalás elmulasztása miatt az érvénytelenségre hivatkozni. Ha a 30 napos határidőn belül sikeresen „megtámadod” a munkaszerződést, akkor az a bíróság ítéletével a munkaszerződés érvénytelenné válik. Ebben az esetben a felek, ha az érvénytelenség okát nem orvosolják, azaz nem foglaljátok írásba a munkaszerződést, akkor a munkáltató köteles a munkaviszony megszüntetéséről gondoskodni. A 30 nap elteltével, ha nem hivatkozol az írásba foglalás elmaradására, akkor arra utóbb már nem lesz lehetőséged, így a munkaviszonyt érvényesen létrejöttnek kell tekinteni.

Alapvető szabály, hogy a munkaszerződést utóbb ha módosítani kívánjátok, akkor azt kizárólag közös megegyezéssel és írásban lesz lehetőségetek érvényesen megtenni.

A munkaszerződés tartalma

A kötelező tartalmi elemekben való megállapodás minden esetben kiemelten fontos, ezek írásba foglalása nélkül nem is jön létre tehát érvényesen a munkaviszony. Az alábbiakban áttekintjük, hogy melyek a munkaszerződés kötelező tartalmi elemei, melyek azok az elemek, amelyekről ha nem rendelkeztek, azok az Mt. erejénél fogva a munkaszerződés ún. természetes részét fogják képezni, illetve, hogy tipikusan milyen kérdéseket lehet még a munkaszerződés keretei között rendezni.

Kötelező tartalmi elemek

alapbér:

a kialkudott bruttó összeg
az alapbért mindig időbérben kell meghatározni, függetlenül attól, hogy egyébként milyen bérrendszerben foglalkoztatnak
nem lehet alacsonyabb, mint a minimálbér, részmunkaidő esetén pedig annak időarányos összege (a teljes munkaidő felénél, azaz napi 4 óránál legalább a minimálbér fele).

munkakör:

fontos, hogy ez nem egyenlő a munkaköri leírásoddal, azt külön dokumentum tartalmazza! A fentiekben már hivatkozott munkaszerződés-módosítás folyamatára is figyelemmel (kizárólag közös megegyezéssel), nem is célszerű a munkakörbe tartozó feladatokat a munkaszerződés keretei között meghatározni.
Ezek mellett a szerződésnek értelemszerűen tartalmaznia kell a szerződés keltét, a felek nevét, aláírását és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait.

Mit tartalmazhat még a munkaszerződésem?

A munkába lépés napját a munkaszerződésben szabadon meghatározhatjátok, de ha nem rendelkeztek erről, akkor a munkába lépés napja az Mt. értelmében a szerződés aláírását követő nap. Előfordulhatnak olyan esetek is, hogy a munkaszerződés aláírása és a munkába lépés napja között hosszabb idő eltelik. Ebben az időszakban ha akár a te, akár a munkáltató körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné teszi, vagy ez aránytalan sérelemmel járna, akkor elállhattok a szerződéstől.

Meghatározhatjátok a munkavégzés helyét is a munkaszerződésben. Ennek elmaradása esetén a munkaviszony érvényesen létrejön, de munkahelynek azt kell tekinteni, ahol a munkavállaló szokás szerint a munkáját végzi.

Mint ahogyan arra a fentiekben már utaltunk a felek akaratától függetlenül is a munkaszerződés részét képezik az Mt. bizonyos szabályai, így pl. a munkaviszony határozatlan időtartama, vagy a teljes munkaidőben (napi 8 óra) való foglalkoztatás. Amennyiben az Mt. ezen szabályaitól el kívántok térni, azt viszont kifejezetten rögzíteni kell a munkaszerződésben.

Ezt olvastad már?

Speciális karriermenedzsment: Az álláskeresés lépései (Speciális karriermenedzsment I.)

A Fogyatékosügyi Központ, a PPK és a Szolgáltató Központ együttműködésének köszönhetően Speciális Karriermenedzsment kurzussal bővült repertoárunk. A kurzusra kizárólag speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók jelentkezhetnek, akik előzetesen regisztráltak a kari fogyatékosügyi koordinátoruknál. Fő célkitűzésünk, hogy azoknak is segítséget nyújtsunk karrierjük tervezéshez és a jövőbeni munkavállaláshoz, akik speciális helyzetük miatt különleges szükségletekkel rendelkeznek. Tovább ›»

Végkielégítés

Munkavállalóként végkielégítésre vagyunk jogosultak, ha munkaviszonyunk a munkáltató felmondása, jogutód nélküli megszűnése vagy a munkáltató személyében bekövetkező jogállásváltozás következtében szűnik meg, illetve ha a munkaviszonyunkat azonnali hatályú felmondással szüntetjük meg. Tovább ›»

Próbaidő

A próbaidő az egyik leggyakrabban alkalmazott elem a munkaszerződésekben, és ez az, ami sok esetben visszaélésekre ad alapot. A próbaidő, mint ahogyan az elnevezéséből is következik lehetőséget biztosít a munkavállalónak és a munkáltatónak, hogy megismerjék egymás képességeit, elvárásait, végső soron, hogy kipróbálják egymást. Tovább ›»

Tipikus és atipikus munkaviszonyok

Gyakran találkozhatsz azokkal a kifejezésekkel, hogy tipikus, illetve atipikus munkaviszony. Tipikusnak általános munkarend szerinti teljes munkaidős (azaz hétfőtől péntekig napi 8 óra) munkaviszonyt tekintjük, a változó világ igényei azonban új foglalkoztatási formák megjelenéséhez vezettek, amelyek ugyan munkaviszonynak minősülnek, de egy-két lényegi ismérvükben eltérnek a munkaviszony klasszikus képétől. Tovább ›»