fbpx
Karrierközpont
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Munkaerőpiaci fogalomtár

Ebben a cikkünkben a munkaerőpiacon, álláshirdetésekben gyakran használt kifejezéseket szedtük össze számotokra. Röviden, lényegre törően ismertetjük jelentésüket, hogy ezzel is segítsük tájékozódásotokat a munkakeresés útvesztőjében. Bármikor visszatérhetsz ide, ha egy szó, vagy rövidítés jelentése nem ismert számodra.

A

Account manager: ügyfél-kapcsolattartó vezető

Accounts payable specialist: szállítói számlakönyvelő – AP könyvelő – munkatárs

Alkalmassági tesztek: a munkaerő-kiválasztás papír-toll alapú vagy digitális tesztfelületű eszköze, ahol az egyén képességeit mérik valamely speciális területen. Képesség jelen esetben az alkalmasság és az adott területre vonatkozó ismeret kombinációja.

Area / district sales / regional sales manager: területi vezető

Ask ability, skill, knowledge: tudás, készség és képesség, a képzettség három területe

B

Belső környezet: a szervezet, vállalat, cég, intézmény jellemzői, a munka és munkakör jellemzői, az alkalmazottak jellemzői

Benchmarking: amikor valaki saját magát és teljesítményét más emberek vagy cégek teljesítményeivel hasonlítja össze, így konkurenciastratégiájának megismerésére is lehetőség nyílik

BOS skála: magatartás-megfigyelő skála

Brand manager: márkamenedzser

Business analyst / sales controller: üzleti-értékesítési elemző

Business development manager: üzletfejlesztési vezető

C

Call center operator: telefonos ügyfélszolgálati munkatárs

Chief accountant: főkönyvelő

Centralizáció: a szervezeten, vállalaton, cégen, intézményen belüli döntéshozatal központosított 
CEO – Chief Executive Officer: vezérigazgató

CFO – Chief Financial Officer: pénzügyi igazgató

Cost analyst: költségelemző

Credit analyst: hitelelemző

Credit controller: kintlévőség-kezelő

CRM – Customer Relationship Management: ügyfélkapcsolatmenedzsment

Customer service executive: vevőszolgálatért felelős munkatárs

CV, Curriculum Vitae: önéletrajz

D

Database manager: adatbázis-kezelő

Deployment specialist: olyan szakember, aki installációkért, programbevezetésekért, tesztelésekért és egy vagy több egymáshoz kapcsolódó alkalmazások futtatásáért felelős. 

Decentralizáció: A szervezeten, vállalaton, cégen, intézményen belüli döntéshozatal nem központosított 

Delphi módszer: vezetői vélemények összegyűjtése függetlenül és névtelenül, írásban; pl. munkaerőigény becslésére használják 

Direct marketing executive: direkt (közvetlen) marketing munkatárs 

Divízió: osztály, részleg

E, É

Életpálya: az életút során bekövetkező karrierváltozásokat jelöli 

ERP – Enterprise Resource Planning – consultant: vállalati erőforrástervezési konzulens 

Executive assistant: menedzserasszisztens 

Exit interjú: a kilépés során alkalmazott interjú, a kilépés és elégedetlenség/elégedettség okait vizsgálja

F

Facility manager: üzemeltetési vezető 

Feminin kultúra: a feminin kultúrákban a környezet, az élet minősége és a törődés értékességén van a hangsúly (jellemző pl. Hollandiában), ennek ellentéte a maszkulin kultúra 

Field sales engineer: területi üzletkötői vezető – műszaki területen 

FMCG – Fast Moving Consumer Goods – vállalatok: piacra termelő, többnyire külföldi tulajdonú, multinacionális cégek 

Financial analyst: pénzügyi elemző 

Financial controller: pénzügyi kontroller 

Fluktuáció: adott időszakon belül a megszűnt munkaviszonyok számát megjelölő százalékos arányban kifejezett érték 

Follow-up: utókövetés, pl. személyzeti tanácsadásban; folyamatos kapcsolattartás 

Fúzió: egyesülés

G

Grafológia: olyan technika, mely a kézírás elemzése alapján következtetéseket von le a személyiségről

H

Hay-MSL rendszer: a munkakörök értékelése során 3 tulajdonságot vesznek figyelembe: know-how-t, problémamegoldást és elszámoltathatóságot. A munkaköröket e kritériumok alapján mérik, melynek végén pontokat osztanak. Minél fontosabb a munkakör, annál magasabb a pontszám. 

Horizontális differenciáció: Munkamegosztás, specializáció, amikor szaktevékenységek oldalágon szerveződnek 

HR – Human Resource: emberi erőforrásokkal foglalkozó személy vagy osztály 

HR generalist: emberierőforrás-felelős 

HR trainee: emberierőforrás-gyakornok 

HR supervisor: emberierőforrás-felügyelő

I

IT manager: informatikai vezető 

IT service manager: informatikai szolgáltatási vezető 

IT business analyst: informatikai üzleti elemző 

IT architect: számítástechnika mérnök 

Industrial engineer: gyártástámogató ipari mérnök 

Integráció: amikor kiegyensúlyozottan megy végbe két partner között a vállalati kultúrák és menedzsmentgyakorlatok összeolvadása

J

JIT – Just in time: jól időzített termelés 

Job-hopping: amikor egy munkavállaló rövid időn belül több munkahelyen is megfordul anélkül, hogy a megbízhatatlanság vádja érné

K

Kapcsolati tőke: az a személyes kapcsolatrendszer, aktív és passzív ismerősi kör, amelyet hasznosítani, használni tudunk munkakeresésünk, életünk során 

Karrier menedzsment: az életpálya egészére kiterjedő erőforrásgazdálkodás, az életpálya tudatos megtervezése 

Key account manager: kulcsfontosságú ügyfelek kapcsolattartója 

Know-how: olyan gazdasági, műszaki és szervezési ismeret vagy szellemi alkotás, tapasztalat, amely a gyakorlatban felhasználható és hozzáférése korlátozott 

Kognitív képességvizsgáló tesztek: a jelentkező mentális vagy intellektuális képességeit mérő teszt 

Kompenzáció: juttatások, kiegészítő lehetőségek, amelyek vonzóvá teszik az adott munkát, pl. pótszabadság, üdülési lehetőség, oktatás, képzés 

Kompetencia alapú bérrendszer: olyan bérezési rendszer, amely teljesítményen, szakértelmen, a feladat elvégzésén alapszik. A fizetés függhet az egyéni kompetenciaszinttől, teljesítménytől, munkaerőpiaci értéktől. 

Követelményprofil: az a dokumentum, amely bemutatja a pozícióval, munkakörrel és a betöltőjével kapcsolatos követelményeket 

Kritériumok: azok a feltételek (készségek, ismeret, tapasztalat vagy képesség), amik alapján a munkaadó a kiválasztást végzi 

Külső környezet: társadalmi-gazdasági környezet (népesség, foglalkoztatási struktúra, oktatás és szakképzés, szakszervezetek, kulturális és fizikai adottságok)

L

LAN  manager– Local Area Network manager: helyi számítógép-hálózatért felelős vezető 

Létszámtervezés: HR feladat, amely bizonyos időintervallumon belül a cégen, szervezeten belüli létszám kialakítására vonatkozik 

Logistics assistant: logisztikai (termelés, szállítmányozás) asszisztens 

Logistics manager / director: logisztikai vezető 

Logistics planner: logisztikai tervező 

Long list: a kiválasztás folyamata alatt összeállított hosszú lista, mely tartalmazza a potenciálisan szóba jöhető szakemberek felsorolását

M

Maszkulin kultúra: nagy hangsúlyt fektetnek az anyagi javak megszerzésére és világos különbséget tesznek a férfi és női szerepek között (jellemző pl. Olaszországban); ellentéte a feminin kultúra 

MBO – Management By Objectives: célközpontos vezetés a teljesítményértékelésben, azaz a vezető és beosztottja együtt tervez, szervez,kommunikál 

Media director: médiaigazgató, ügyfélkapcsolati igazgató 

Mentori rendszer: betanítási módszer, többnyire magas beosztású vezetők utánpótlására alkalmas rendszer 

MMS: magatartás-megfigyelő skála 

Mobilitás: mozgás, az állásváltoztatásra való hajlandóság (migráció, ranglétra, munkakör, munkaterület) 

Motivációs rendszer: a munkatársak hatékony munkájának és teljesítőképességének, lelkesedésének, ereményességének és elégedettségének növelésére szolgáló módszereket, eszközöket foglalja magában 

Munkaerő-tervezés: a munkaerő számának, összetételének, erejének, idejének összehangolása a munkakörrel 

Munkakör-értékelés: a munkakör fontosságának megállapítása szervezeten, vállalaton, cégen, intézményen belül

N

Networking: személyes kapcsolatépítés, kapcsolattartás, kapcsolati háló 

Nyereség, részesedés: teljesítményhez kötődő ösztönzési rendszer, melynek célja a szervezet / cég és alkalmazottai céljainak összehangolása

O

OD: lásd. szervezetfejlesztés 

On-campus toborzás: a toborzási és kiválasztási folyamatok minden lépése egyetemi falakon belül történik 

Operatív vezetés: az erőforrások hatékony felhasználásáért felelős vezetők összessége 

Orientációs kézikönyv: a szervezeten / cégen belüli beilleszkedést szolgáló kézikönyv, mely a munkába lépő eligazodását segíti 

Outplacement: foglalkozatási struktúra átalakítása miatt létszámleépítésbe kezdő vállalatok, a leépítendő célcsoportnak karriererősítő tréningeket szerveznek 

Outsourcing: a szervezetek bizonyos tevékenységeiket kiszervezik a vállalatból, és azokat külső cég, tanácsadó iroda látja el teljeskörűen

P

Peter-elv: szervezeten, vállalaton, cégen, intézményen belüli előléptetéskor előfordulhat, hogy a magasabb pozícióba osztott személy nem a várakozásnak megfelelően teljesít

R

Referencia, referencialevél: Olyan dokumentum, amely az előző munkáltatótól – vagy akár tanártól, szakmai gyakorlati oktatótól is – kérhető, amelyben röviden jellemzi munkavégzését, személyiségét, munkához kapcsolódó elemeit 

Researcher: a toborzás során piackutatást végző szakember, aki a potenciális jelölteket az adott cégeknél felkutatja 

Researcher-feladatok: toborzás, kiválasztás, fejvadászat, jelöltek kiválasztása adatbázisból, toborzás telefonos kutatási módszerekkel, interjúztatás, adminisztráció, szoros együttműködés a tanácsadókkal 

Rotáció: betanításra, motiválásra, fejlesztésre használt eljárás, mely során az alkalmazott több munkakörben szerezhet tapasztalatot

S

Sales consultant: értékesítési tanácsadó 

Service level manager: Szolgáltatási projektmenedzser 

Short list: A kiválasztás során alkalmasnak ítélt, bemutatandó potenciális jelöltek listája 

SWOT-analízis: gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek kiértékelése 

Stratégiai vezetés: a stratégiai gondolkodásmód legfejlettebb módja, egész szervezetre, operatív és funkcionális egységekre is kiterjed. Ennek szintjei: vállalati szint – tervezés, divíziószint – kialakítás, funkcionális szint – megvalósítás 

Személyzetfejlesztés: a szervezeten / cégen belüli alkalmazottak szakmai vagy személyiségjellemzői fejlesztésére irányuló programok 

Szervezetfejlesztés: tréning, továbbképzési programok, kompetencia és teljesítményfejlesztés, jövedelem és kompenzáció összekapcsolása a teljesítménnyel, bérköltségek ellenőrzése 

Szervezeti struktúra: az az infrastruktúra, melyen belül a stratégia létrejön és megvalósul 

Szociometriai vizsgálat: szervezeten / cégen belüli kapcsolatokat vizsgáló kérdőív

T

Térbeli differenciáció: szervezet / cég földrajzi alapokon történő szerveződése 

Toborzás: munkaerő-ellátás a megüresedett pozíciók betöltésére belső vagy külső forrásokból 

Teljesítményértékelés: a munkavállaló munkaköri feladatainak munkavégzésére irányuló értékelő rendszer, segít a célok elérésében azáltal, hogy produktív alkalmazottat fejleszt 

Top-down eljárás: a vezetők, menedzserek, alkalmazottak és fizikai dolgozók munkakör-értékelési eljárása, a hierarchia felsőbb szintjeiről lefelé haladva 

TQM – Total Quality Management: teljes körű minőségirányítás

U

Utódlástervezés: bizonyos pozíciók esetében előre tervezés a lehetséges megüresedésre

V

Vállalati hierarchia: a vállalaton belüli szervezeti struktúra felépítése, mely magába foglalja a beszámolási kötelezettségeket, alul- és felülrendelt viszonyokat 

Vállalati kultúra: a külső alkalmazkodás és a belső integráció érdekében kitalált, felfedezett és továbbfejlesztett alapelképzelések sora a vállalaton belül 

Vállalati küldetés: misszió, cél 

Vertikális differenciáció: szervezeti / céges hierarchián belüli különböző szintek, melyeken keresztül az irányítás és a koordináció megvalósul