fbpx
Karrierközpont
Slider

Munkabér és bérpótlékok

A munkaszerződés kötelező tartalmi elemeinél már röviden kitértünk az alapbérrel kapcsolatos tudnivalókra, de most nézzük meg picit részletesebben is az ehhez kapcsolódó szabályokat.

Alapbér

A munkavállalót a munkaszerződésben megállapított alapbérnek megfelelő munkabér illeti meg, amelyet mindig időbérben kell megállapítani. Egyébként a munkavállalót megillető munkabér időbérként vagy teljesítménybérként, illetve a kettő összekapcsolásával állapítható meg. Az alapbérnek el kell érnie az adott évre a kormány által rendeletben megállapított minimálbér összegét. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló alapbérének pedig az adott évre meghatározott garantált bérminimum összegét.

Időbér és teljesítménybér

Ha a munkavállaló időbéres díjazást kap, akkor a munkájáért járó díjazást közvetlenül a munkában töltött idő után kapja. Teljesítménybért akkor lehet alkalmazni, ha a munkáltató teljesítménykövetelményt (normát) állapít meg. A munkabért teljesítménybér formájában meghatározni csak a munkaszerződésbe foglalt megállapodás alapján lehet. Ez igaz az idő- és teljesítménybér összekapcsolásával megállapított díjazásra is, ha az időbér nem éri el a minimálbér összegét. Teljesítménykövetelmény 100%-os teljesítése esetén jár a munkavállalónak a 100%-os teljesítménybér. Ennél kevesebb teljesítmény esetén arányosan kevesebb, magasabb teljesítés esetén arányosan több bér jár. A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező.

Bérpótlékok

A bérpótlékok alapvető rendeltetése az, hogy a szokásostól eltérő, nehezebb munkavégzési körülményeket díjazzák.

Fajtái:

•        éjszakai pótlék (15%),

•        műszakpótlék (30%),

•        vasárnapi pótlék (50%),

•        munkaszüneti napi pótléka (100%),

•        a rendkívüli munkavégzés pótléka (rendes munkanapon 50%, heti pihenőnapon/munkaszüneti napon: 100%, vagy 50% másik pihenőnap biztosítása mellett)

•        ügyelet,

•        készenlét.

A munkabéren felül a munkáltató, valamely előre meghatározott feladat vagy többletteljesítmény elérése esetén prémium fizetésére is vállalhat kötelezettséget a munkavállaló részére.

Elsősorban értékesítési tevékenységet végző munkakörökben az alapbéren felül a munkáltató jutalékot is fizethet a munkavállaló részére, az általa közvetített vagy megkötött ügyletek értékéből. A munkáltató szabad mérlegelése alapján pedig bármikor lehetőség van arra, hogy a munkavállalók jutalomban részesüljenek.