fbpx
Karrierközpont
Slider

Milyen okból mondhat fel a munkáltató?

Hasznos információk a munkáltatói felmondással kapcsolatban.

A munkáltatói felmondás indoka kizárólag:

1. a munkavállaló képességeivel,

2. a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve

3. a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

1. A munkavállaló képességével összefüggő indok

Az alkalmatlanságára utaló tények megjelölése nélkül a felmondási nem felel meg a fentiekben már ismertetett hármas követelménynek, így nem megfelelő ha a felmondásban pusztán annyi áll: „a munkavállaló alkalmatlan a munkaköre ellátására”. A felmondásnak kellően alátámasztottnak, tényeken alapulónak kell lennie. Néhány példa a munkavállaló képességével összefüggő felmondási indokra:

a munkavállaló együttműködési képességének hiánya,
a munkavállaló pszichikai vagy egészségügyi alkalmatlansága,
a munkavállaló megfelelő szakmai képesítésének hiánya.

2. A munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő indok

A munkaviszony megszüntetés munkavállaló magatartásával összefüggő okok körébe elsődlegesen azok tartoznak, amikor a munkavállaló vétkesen megszegi a munkaviszonyból eredő kötelezettségeit. Az, hogy a kötelezettségszegés súlya elegendő-e a felmondáshoz, azaz okszerű-e az, mindig az eset összes körülménye alapján állapítható meg. Néhány példa a munkavállalói kötelezettségszegésre:

a munkavállaló többszöri figyelmeztetés ellenére is rendszeresen elkésik és elmulasztja a határidőket,
ittas állapotban végzi a munkáját,
nem tesz eleget a munkáltató jogszerű utasításainak,
üzleti titkot posztol a Facebookon,
munkaidejét nem tölti munkavégzéssel.

3. A munkáltató működésével összefüggő okok

A munkáltató működése, a gazdálkodásában bekövetkezett változás folytán is szükségessé válhat a munkaviszony megszüntetése. Itt olyan esetekre kell gondolni, mint például forgalom-visszaesés, munkafolyamat racionalizálása történik. Ennek tipikus esetei:

átszervezés,
létszámcsökkentés,
szervezeti egység, telephely, fióktelep megszüntetése.

Ezt olvastad már?

Speciális karriermenedzsment: Az álláskeresés lépései (Speciális karriermenedzsment I.)

A Fogyatékosügyi Központ, a PPK és a Szolgáltató Központ együttműködésének köszönhetően Speciális Karriermenedzsment kurzussal bővült repertoárunk. A kurzusra kizárólag speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók jelentkezhetnek, akik előzetesen regisztráltak a kari fogyatékosügyi koordinátoruknál. Fő célkitűzésünk, hogy azoknak is segítséget nyújtsunk karrierjük tervezéshez és a jövőbeni munkavállaláshoz, akik speciális helyzetük miatt különleges szükségletekkel rendelkeznek. Tovább ›»

Végkielégítés

Munkavállalóként végkielégítésre vagyunk jogosultak, ha munkaviszonyunk a munkáltató felmondása, jogutód nélküli megszűnése vagy a munkáltató személyében bekövetkező jogállásváltozás következtében szűnik meg, illetve ha a munkaviszonyunkat azonnali hatályú felmondással szüntetjük meg. Tovább ›»

Próbaidő

A próbaidő az egyik leggyakrabban alkalmazott elem a munkaszerződésekben, és ez az, ami sok esetben visszaélésekre ad alapot. A próbaidő, mint ahogyan az elnevezéséből is következik lehetőséget biztosít a munkavállalónak és a munkáltatónak, hogy megismerjék egymás képességeit, elvárásait, végső soron, hogy kipróbálják egymást. Tovább ›»

Munkaszerződés

A munkaszerződésed az elsődleges dokumentum, ami egyrészt létrehozza a munkaviszonyt, másrészt meghatározza az alapvető jogaid és kötelezettségeid a munkaviszonyod kapcsán. Tovább ›»

Tipikus és atipikus munkaviszonyok

Gyakran találkozhatsz azokkal a kifejezésekkel, hogy tipikus, illetve atipikus munkaviszony. Tipikusnak általános munkarend szerinti teljes munkaidős (azaz hétfőtől péntekig napi 8 óra) munkaviszonyt tekintjük, a változó világ igényei azonban új foglalkoztatási formák megjelenéséhez vezettek, amelyek ugyan munkaviszonynak minősülnek, de egy-két lényegi ismérvükben eltérnek a munkaviszony klasszikus képétől. Tovább ›»