fbpx
Karrierközpont
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Karrier-tanácsadás

Információk a Karrierközpont ingyenes karrier-tanácsadásáról.

Itexamlibrary provides CISCO certification exam preparation materials and questions and answers to improve your exam results, 100% refund guarantee. This is the most effective way to pass the exam.http://www.itexamlibrary.com/ If you really intend to pass the CISCO authentication of the CISCO authentication security solution, join us today and write the smart design of the software by using two easy to use formats, PDF files and actual problems. cisco The examination of dump PDF and practical test questions will help you pass the examination quickly and smoothly. If you fail in the exam, you can get a full refund. You can believe it. 200-310 exam pdf download TestInside simulation test coverage of more than 96%, the answer by a number of professional senior lecturer to crack the original, the correct rate of 100%. TestPassPort Product Description After Sales Service and Update Testpassport The CCNP 200-310 exam bank allows you to easily pass certification exams, but at no charge, for a full refund. It covers nearly 96% of actual questions and answers, including the entire testing range. TestInside is absolutely sure that candidates who first took the Cisco CCNP 200-310 exam will be able to pass the exam, or promise a full refund! 1Z0-061 exam dumps Itexmlibrary’s CISCO security mobile solution is tested by 1z0-061 every week. 200-125 practice exam Itexamlibrary offers free CCNP 200-125 exam dump demos in PDF and software formats. Before you decide to purchase the full version of the practice test, you can try the CCNP 200-125 free trial. The CCNP 200-125 braindumps are researched and published by our senior experts and technical experts. The 200-125 sample questions PDF of the files is instant and easy to download in nature which can be used afterward anytime and anywhere by the candidates. 210-060 dumps exam Our 210-060 CISCO test database is very effective. Our professional team is always at your service. 300-135 exam guide The two formats cover all syllabus recommended by cisco to implement cisco mobile solution certification exam. 300-320 exam questions Itexamlibrary provides high quality IT authentication test reactor. This will help you pass the exam easily. 300-075 pdf Itexamnow is not only a provider of learning materials. We are a knowledge center and a knowledge center. We hire experienced IT certification professionals. 300-135 pdf we are able to provide your organization with custom-developed learning plans and education materials. 200-310 exam pdf dumps Itexamnow provides examination materials for CISCO practice test standard. If you have never had a parameter or VUE exam standard exam is very important. 210-060 exam pdf The accuracy of question and answer is fully guaranteed, which is enough for you to pass the exam. 300-070 pdf 70-533 210-260 exam 70-533 dumps 300-075 pdf 200-355 exam 200-310 exam 300-101 exam 300-207 exam 210-260 exam 200-125 exam 400-051 exam 300-115 exam 70-533 exam 200-125 dumps exam 200-125 exam answers 200-125 exam questions 300-101 exam dumps 200-125 latest dumps 200-125 exam cisco exam 400-101 400-101 pdf exam 300-208 exam 70-533 pdf dumps 300-115 dumps 300-115 pdf exam 70-533 pdf exam 200-125 pdf questions 200-125 dumps exam

Személyes karrier-tanácsadás
Kassa Gabriella tanácsadó szakpszichológus

Időpontfoglalás:

karrier.tanacsadas@kancellaria.elte.hu

Online tanácsadás:
Tanácsadónk a kérdéseket levélben is várja a fenti elérhetőségen. A távoktatási időszakban pedig Skype-konzultációt is vállal.

Mi a karrier-tanácsadás?

A karrier-tanácsadás jellemzően egy kétszemélyes helyzet, egy hallgató és egy karrier-tanácsadó beszélgetése, mely a hallgató kezdeményezésére jön létre. Apropója legtöbbször egy olyan élethelyzet, amelyben a hallgató aktuálisan úgy érzi, elakadt a karrierépítése során, és szüksége van külső nézőpontra, megerősítésre, vagy meglévő terveivel kapcsolatban szeretné egy szakember reflexióját kérni.

Hány alkalmas egy tanácsadási folyamat?

A tanácsadási folyamat az esetek egy részében olyan témát érint, amelyet egyetlen alkalom során is gondosan körbe lehet járni, ugyanakkor lehetőség van több alkalomból álló konzultációra is. A több alkalmas konzultáció esetében az egyes alkalmak heti rendszerességgel valósulnak meg.

Milyen hosszú egy konzultáció?

Egy tanácsadási alkalom hossza változó, az esetek többségében 45–50 perc. Az ülésre előre egyeztetett időpontban kerül sor.

Hogyan lehet jelentkezni tanácsadásra?

Az érdeklődők e-mailben jelentkeznek be a tanácsadóhoz a honlapon közzétett e-mail címen. A levélben elegendő annyit megírni, hogy szeretnék igénybe venni ezt a szolgáltatást. Ezzel elkezdődik egy személyes levélváltás a tanácsadóval, melyben a lehetséges időpontok mellett az érdeklődőt foglalkoztató témát is megvitatják. Ez segíti a tanácsadót is az aktuális helyzet pontosabb körvonalazásában, így a személyes találkozás alkalmával már célzottan a konkrét dilemmával tudnak közösen foglalkozni.

Mi történik egy találkozás alkalmával?

A tanácsadó és a hallgató a találkozás során definiálják azt a problémát, ami a hallgatót aktuálisan a karrierjével kapcsolatosan foglalkoztatja. Sok esetben már ez is nagyon sokat tud segíteni, hiszen legtöbbször elegendő, ha egy kívülálló személy bevonásával sikerül szisztematikusan végiggondolni a jelenlegi helyzetet. Ezzel a közös gondolkodással mind a tanácsadó, mind a hallgató pontosabb rálátást szerezhet az aktuális helyzetre. A beszélgetés során a résztvevők tisztázzák, hogy mi az, amiben ebből a hozott helyzetből a tanácsadó segíteni tud, és mi az, amiben más kolléga tud segíteni. A tanácsadó a problémára való rálátást irányított, célzott kérdésekkel is segíti. A találkozás alkalmával azt is meghatározzák közösen, hogy mennyi idő szükséges, hogy egy helyzetet kellő alapossággal körbe tudjanak járni. Elképzelhető, hogy egyetlen alkalom is eredményre vezet, más esetekben egynél több alkalom szükséges.

Miben segít egy tanácsadási helyzet?

A tanácsadó mint kívülálló személy olyan nézőpontból is rávilágíthat részletekre a hallgató aktuális helyzetével kapcsolatban, amelyekre ő érintettsége miatt kevésbé lát rá. A hozott téma szisztematikus körüljárásával nő a hallgató rálátási képessége és a karriertervezési tudatossága. A tanácsadóval történő együtt gondolkodás során olyan további lehetőségek felismerése felé nyílhat meg az út, amely túlmutat a konkrét, diplomában szereplő (majdani) végzettségen. A tanácsadási helyzet segít felismerni a hallgatóban, hogy az Egyetemen szerzett szakmai felkészültsége mellett mely kompetenciái azok, amelyekre különösen támaszkodhat egy-egy álláskeresési helyzet során.

Hogyan kell viselkedni tanácsadási helyzetben?

Egy tanácsadási helyzetben minden olyan szabályt célszerű betartani, amelyet bármely, előre egyeztetett időpontban történő konzultáció esetében ildomos.

A kezdés azt az időpontot jelöli, amikor mindkét partner készen áll a beszélgetésre (le tudta tenni a biciklit, a kabátját, kikapcsolta a telefonját, aktív figyelmével ott tud lenni az adott szituációban). Az idői keretek kölcsönös betartása egymás idejének tisztelete miatt fontos. Ez nem csupán a tanácsadásban résztvevőkre vonatkozik, hanem esetlegesen a hallgató előtt vagy után érkező más hallgatók idejére is. Előfordul, hogy közbejön egy váratlan esemény, amely miatt a konzultáció időpontját módosítani szükséges. Ekkor fontos, hogy a hallgató értesítse a tanácsadót, hiszen ennek hiányában más hallgatók esnek el a tanácsadás lehetőségétől.

A tanácsadás jellemzően kétszemélyes, amely egyben azt is jelenti, hogy mindkét fél aktív részese a beszélgetés alakításának. Egy helyzet feltárásában, a megoldáshoz vezető lépések megtalálásában a tanácsadó és a hallgató közös munkája szükséges, hiszen alapvetés, hogy a saját életének a hallgató a legjobb szakértője. A tanácsadó hozzájárulása, hogy felszínre hozza azokat az erőforrásokat és erősségeket, amely a hallgatónak támogatást nyújt egy élethelyzetben, vagy segít átlendülni egy átmeneti elakadáson. Együtt gondolkodással eredményesen lehet megtalálni azokat a lépéseket, amelyek a hallgató számára is kedvezőek és adott élethelyzetében optimálisak.

Ki fog arról tudni, hogy egy hallgató tanácsadáson vett részt?

A pszichológusok Szakmai etikai kódexe alapján a tanácsadási helyzetben felmerülő összes személyes és pszichológiai adatot (pl. érzelmi állapot, viselkedés, beszélgetés során felmerülő információk), valamint a konzultációs folyamatra, egyéb tanácsadásokra vonatkozó információt a tanácsadó köteles bizalmasan kezelni, függetlenül attól, hogy írásban vagy szóban jutott a tudomására. Ez a titoktartási kötelezettség a tanácsadási folyamat lezárását követően is fennáll. A tudomására jutott adatokat még szupervízió során vagy beszámolókban, publikációkban sem jelenítheti meg a résztvevő beazonosítására alkalmas formában, az adatokat kellő körültekintéssel kell elfednie. A Karrierközpont számára egy összegző, statisztikai beszámoló készül évenkénti gyakorisággal, melynek célja, hogy a tanácsadás szolgáltatás igénybe vételéről átfogó képet kapjunk. Ez a beszámoló semmi olyan adatot nem tartalmaz, amely alapján bármely, tanácsadásban részt vevő hallgató azonosítható lenne.

Milyen helyzetekben fordultak már hallgatók a karrier-tanácsadóhoz?

Az elmúlt évek során számos hallgató igénybe vette a tanácsadási szolgáltatást, és egyikük élethelyzetét sem lehet tipizálni. Ugyanakkor több alkalommal felmerültek közös témák. Sok olyan hallgató volt, aki diplomaszerzés közelében szeretett volna támogatást kapni a munkakeresési helyzetről. Sok esetben előfordult, hogy ez a felkészítés egészen konkrét formában valósult meg: a hallgató a már elkészített önéletrajza átnézésében vagy konkrét állásinterjúra való felkészítésben kérte a segítségünket. Több hallgató fordult hozzánk azzal a dilemmával, hogy vajon jó szakot, szakirányt választott-e. A legtöbb helyzet, amelyben segíteni tudunk, tehát a munka világába történő zökkenőmentes belépéssel szorosan összefüggő, tanulmányok végzését, kiegészítő kompetenciák megszerzését, munkakeresési folyamat átlátását célzó témák. Mindezek mellett pedig a fentiekhez távolabbról kapcsolódó karrierdilemmákban is várjuk az érdeklődőket, hogy közös gondolkodással egy gondos, valóban kiérlelt döntést tudjon meghozni a hallgató.

Akik voltak már a Karrierközpontban tanácsadáson, azoknak tudtatok segíteni?

Az, hogy egy beszélgetés hogyan zárul, mindig a két beszélgető partner felelőssége. A Karrierközpont részéről tanácsadóink felkészült szakemberek, akik minden igyekezetükkel és figyelmükkel azon vannak, hogy a hallgatók számára az aktuális élethelyzetben az optimális megoldást találják meg közösen. Annak érzékeltetésére, hogy a hallgatók mennyire találták eredményesnek a tanácsadási alkalmakat, azokból a hallgatói visszajelzésekből válogattunk össze egy csokorra valót, amelyeket hallgatóink név nélkül, egy rövid kérdőív formájában juttatnak el hozzánk.

„A konzultáció teljes körű és megfelelően részletes, ugyanakkor konkrét volt. A tanácsadó felkészült, naprakész, hiteles és empatikus.”

„Minél intenzívebben népszerűsítsék a hallgatók körében ezt a szolgáltatást, mert nagy szükség van rá.”

„Nagyon pozitív benyomásom alakult ki a tanácsadásról. Sok információt és javaslatot kaptam, amiken még biztos sokat fogok gondolkodni és amik előrébb visznek.”

„Nagyon tetszett az, hogy úgy éreztem figyelnek rám és szakértői szemmel fordulnak felém. Nemcsak egy probléma, hanem maga az ember volt középpontban. Több alternatívát kaptam a jövőmmel kapcsolatban.”

„Segített összeszedni a gondolataimat. Szuper!”

 

A hallgatókat a következő kérdésekkel várja:

Praktikus szint
„Mitől választja majd a HR-es az én CV-met?” = Önéletrajz
„Hogy lehetek ’nem sablonos’? = Motivációs levél
„Hogy lehetek sikeres egy interjún?” = Állásinterjú
„Mi a titok?” = Álláskeresési technikák (trükkök, tippek, fogások)

Összefüggések szintje
„Hogy juthatok A-ból B-be?” = Életpálya-tanácsadás (karrier és magánélet egyaránt)
„Mit jelent ma asszertívnek lenni a munkaerőpiacon?” = Önmenedzsment
„Van olyan, hogy jó cél?” = Lifecoaching
„Békából királyfi?” = Önbizalom-erősítés
„Egyébként ki vagyok én?” = Önismeret