fbpx
Karrierközpont
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Fehér Katalin: Nők a reneszánsz Itáliában

"Ha az életben azt szeretnéd tenni, amire vágysz, ne szüless nőnek." (Lucrezia de Medici, 1479)

A Harmadik Kor Egyeteme május 6-i előadását Dr. habil. Fehér Katalin CSs professor emeritus tartotta a reneszánsz kori nők helyzetéről. Az előadás kitért a korra jellemző általánosságokra és a korabeli nőkre vonatkozó szabályokra is, az 1480 és 1520 közötti időszakban.

A reneszánszkori Itália társadalmi elitjéhez tartozó hölgyek mikrotörténeti megközelítésben

A társadalmi elit itt az uralkodó családokat jelenti, az elit családok lányai számára pedig egészen más célokat tűznek ki mint a nem elit családhoz tartozó nők számára. Az ekkor élt nők magánszférájának bemutatása fontos problémákra és kérdésekre világít rá, ezért fontos hogy feltárjuk a kapcsolati hálókat is. Ahhoz azonban, hogy a reneszánszkori nők helyzetét mikrotörténeti megközelítésben tudjuk vizsgálni, előbb meg kell határoznunk, hogy mi a mikrotörténelem. A fogalom nehezen definiálható, de lényegében arról van szó, hogy a mikrotörténelem nem folyamatokat, hanem embereket vizsgál, tehát az egyediségekkel foglalkozik. 

A nőkről alkotott kép a reneszánsz Itáliában

A reneszánsz nő alapvetően szép és erényes. Fontos, hogy hosszú, világos színű haja legyen, szabályos vonásai, magas homloka, kicsi szája, sudár, arányos termete és kecses mozgása. A külső jellemzők azért voltak ilyen fontosak, mert a nők számára az volt a legfontosabb, hogy férjhez menjenek.

A reneszánsz főúri udvar nőideálja, azaz a „donna di palazzo”

Elvárások:

 • legyen művelt a zene az irodalom és a festészet terén, tudjon táncolni és mulatni
 • ösztönző hatással legyen a társaság férfi tagjaira
 • ne fitogtassa a tudását, mert azt férfitársaságban nem illik
 • játsszon hangszeren
 • és a legfontosabb: tudjon társalogni

A társadalmi elit leányainak nevelése

Az elit családok leányai mellé általában híres humanistákat fogadtak (pl. Juan Luis Vives), a nevelés célja az volt, hogy hűséges feleségek és odaadó anyák legyenek.

Az oktatás tartalma:

 • a vallás alapjai
 • elemi ismeretek, görög, latin
 • antik filozófia
 • klasszikus és kortárs irodalom
 • hangszerjáték, ének, tánc
 • rajz, festészet
 • kézimunka
 • a társasági életben való jártasság

A korszakban a nőket érintő dolgok általános jellemzői még, hogy a házasságok dinasztikus okokból köttettek, és az a nő, aki nem szült fiú gyermeket, sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben volt. A szülésnél jó esetben orvos is volt, de legtöbbször csak bába, a gyerek születésekor, különösen ha fiú volt, óriási ünnepséget rendeztek. Az anyák nem szoptathatták a gyermeket és korán nevelőnőhöz adták, ennek az volt a célja, hogy a nők minél előbb újra képesek legyenek a következő gyermek kihordására.

Az előadás ezután Lucrezia Borgia életével foglalkozik, az egész előadás megtekinthető itt: