ELTE Sikerek: Pléh Csaba (online)

Hírneves, az ELTE falai közül kikerült volt hallgatók beszélnek munkásságukról és jelen törekvéseikről, ELTE-s kötődéseikről, valamint sikerről, értékekről és karrierépítésről azon az előadássorozaton, amelyet ELTE Sikerek címmel rendez az Alumni Központ. Előadónk: Pléh Csaba, Széchenyi-díjas pszichológus, nyelvész. A veszélyhelyzetre való tekintettel online lesz elérhető a beszélgetés.

ELTE Sikerek: Pléh Csaba (online)

Pléh Csaba 1945-ben született Sárisápon, 1969-ben végezte el az ELTE pszichológia, 1994-ben pedig az általános nyelvészet szakját.

1969 és 1984 között az Általános Pszichológia Tanszéken dolgozott, 1984 és 1998 között mint tanszékvezető docens. Legnagyobb szakmai sikereinek a ’80-as, ’90-es években a hazai kognitív pszichológia szemléletének és szakembereinek formálását tartja a különböző konferenciákon, és szemináriumain. 1998-ban az ELTE-n végzett munkáiért akadémiai címet kapott, az egyetemi tanári megszólítást azonban nem sikerült elérnie. Az Egyetemet máig Alma Materének tekinti.

Az előadóhoz közelálló idézet:
„Meggyőződésem, hogy a mai pszichológia kognitív forradalma révén felborítja az asztalt a fizikával és az egzakt tudományokkal szemben, és a tudományt és az egyéb oksági magyarázatokat adekvátabb és érvényesebb mintázat felé vezeti [...] A mai értelmezések közötti bizonytalanságok közepette, a kognitív, vagy tudati forradalom realista bizonyosságként emelkedik ki, s igencsak a pszichológiához tartozik. Nincs más szakterület, vagy versengő forradalom, mely két hosszú távú megállapodott doktrínát forgatott volna fel. Először felforgatta az elme és a tudat kezelését, kilépve a behaviorizmusból, másodszor pedig megkérdőjelezte a redukcionizmust A korábbi kemény, szigorúan fizikai, értékmentes és gondolkodásmentes kozmoszt, amely a tudományra jellemző volt, ma kognitív és szubjektív értékek, minőségek és mindenféle kibontakozóban lévő makrójelenségek töltik be.” /Roger Sperry/

További részletek és regisztráció:
https://www.alumni.elte.hu/event/elte-sikerek-pleh-csaba/2020/04/29/410