Karrierközpont
Slider

Dráma és mozgás alapú önismeret

Önismereti képzés speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók részére. Csoportépítő, önismeretet és önreflektivitást segítő dramatikus és mozgásos gyakorlatok.

Kizárólag speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók részére, akik előzetesen regisztráltak a kari fogyatékosügyi koordinátoroknál.

Oktató

Novák Géza Máté, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Általános Gyógypedagógiai Tanszék

 A képzés időpontja és helyszíne:
7 alkalom, kedd 16:00-19:00, ELTE BTK (1088 Bp., Múzeum krt. 4), A épület – 123. terem.
• február 14.
• február 21.
• február 28.
• március 7.
• március 14.
• március 21.
• március 28.

A képzés célja
A kurzus önismereti célok mentén zajlik. Csoportépítő, önismeretet és önreflektivitást segítő dramatikus és mozgásos gyakorlatok.

A képzés tartalma

A test és a testtudat fejlesztése
A testtudati munka a test valóságára, az érzékelés lehetőségeire épít, így megteremtve azt az állapotot, melyben megvalósulhat a testi szintek reflektivitása. Ez a sajátos figyelmi állapot szinte teljesen betölti a tudatot, elősegítve a folyamatos önészlelés és önfelfedezés élményét és a testünkkel, önmagunkkal való kísérletezés lehetőségeit. Az aktuális testtudati munka központjában a testtudati fókusz áll, mely folyamatos egymásra épülésével és tapasztalásával teszi teljessé a testről alkotott képet.
Dramatikus játékok
Csoportépítő és képességfejlesztő gyakorlatsorok. Kapcsolatteremtő, érzékelésfejlesztő gyakorlatok. Fejlesztési területek mentén megvalósuló dramatikus eljárások megismerése és elsajátítása. Készség-, képességfejlesztés dramatikus eljárásokkal az együttnevelés szolgálatában.
A képzés célja az alábbi tematikai egységekben megvalósuló csoportépítő és képességfejlesztő gyakorlatok:
kapcsolatteremtő játékok; érzékelésfejlesztő gyakorlatok; interakciós gyakorlatok; koncentrációs gyakorlatok; bizalomgyakorlatok; improvizációs gyakorlatok; alapvető drámajáték-vezetési technikák elsajátítása. Az egyes foglalkozások folyamatos sajátélményű gyakorlati munkára épülnek az egyes témák kapcsán.
A gyógypedagógiában ismeretes komplexitás elvének megfelelően a testtudati és dramatikus gyakorlatok, folyamatok egyszerre ölelik fel azokat a képességeket és fejlesztési területeket, melyekre egy speciális szükségletű hallgatónak vagy egy fogyatékos fiatalokból álló csoportnak szüksége van, figyelembe véve a készségek integritásának lehetőségét. A kurzus során folyamatos fókuszt kap még az egyén csoportban elfoglalt helye, a csoportban való létezés és a csoportkohézió fontossága, hiszen az én alakulásában az adott kognitív és emocionális képességek mellett a szociális interakciók is jelentős szerepet játszanak, lehetőséget teremtve ezáltal a csoport minőségi megtapasztalására és kapcsolatok kiépítésére.

Létszám
8-12 fő (Kizárólag fogyatékossággal élő vagy speciális szükségletű hallgatók számára.)

Jelentkezés
NÉV, KAR, SZAK és SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET/REGISZTRÁLT FOGYATÉKOSSÁG adatok megadásával az elérhetőségi címen e-mailben. Határidő 2017. február 7.

Elérhetőség
Matolcsi Rita
e-mail: matolcsi.rita@kancellaria.elte.hu