Bemutatkozik az Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem központi könyvtára a nagy múltú Egyetemi Könyvtár és Levéltár az első magyar egyetemi könyvtárként alapítása óta folyamatosan működik.

Bemutatkozik az Egyetemi Könyvtár és Levéltár

"Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a könyvtár a járványügyi helyzet miatt zárva tart. Az érvényes egyetemi szabályozás értelmében könyv visszavételre és online kikért könyv átvételére lehetőséget biztosítunk a bejárat mellett található Információs pultnál munkanapokon 9:00 – 18:00 óra között."

A november 13-tól elérhető szolgáltatások ide kattintva érhetők el.

Könyvtár

A 2018-ban Magyar Örökség Díjjal kitüntetett ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktató, nevelő és kutató munkáját segítő tudományos intézmény, nyilvános szakkönyvtár, s egyben az Egyetem keretei között működő valamennyi könyvtár hálózati központja, és könyvtári informatikai rendszerének irányítója. A tagkönyvtárak számára koordinálja a közös katalógus- és adatbázisépítést, az online szolgáltatásfejlesztést, illetve szaktanácsadással, belső képzésekkel segíti az együttműködést. Az Egyetemi Könyvtár jogelődjét, a nagyszombati jezsuita kollégium könyvtárát 1561-ben Oláh Miklós esztergomi érsek alapította. Egyetemi gyűjteménnyé 1635-ben, a Pázmány Péter esztergomi érsek nevéhez köthető nagyszombati egyetem alapítási évében vált. A könyvtár történetéről további információkat itt talál.

A gyűjtemény

Mára csaknem 2 millió dokumentumával az Egyetemi Könyvtár a főváros harmadik legnagyobb könyvtára. Gyűjtőköre 1949-ig az egyetemen oktatott valamennyi tudományághoz kapcsolódó műveket tartalmazta, ez a későbbiekben

 • filozófiai,
 • közép- és újkori egyetemes történelmi,
 • vallástörténeti, vallástudományi művekre korlátozódott, melyeknek gyűjtésében ma is országos feladatkört lát el.

A könyvtár gyűjti és őrzi továbbá

 • az ELTE-n védett disszertációkat,
 • az ELTE történetére vonatkozó dokumentumokat,
 • a magyar és világirodalom kiemelkedő alkotásait,
 • a kutatómunkához szükséges kézikönyveket, szótárakat, tudományos műveket, a magyar mellett számos idegen nyelven is.

Európai viszonylatban is jelentős a könyvtárban őrzött, a nemzeti kulturális örökség részét képező muzeális állomány, melynek legértékesebb gyűjteményei:

 • 185 kódex, köztük 14 corvina,
 • mintegy 1200 ősnyomtatvány,
 • 11 000 XVI. századi antikva,
 • 15 000 barokk és 75 000 XVIII. századi mű.

A muzeális anyagban számos régi magyar nyelvemlék, középkori oklevelek, céhlevelek, autográf kéziratok, metszetek és térképek is fellelhetők.

A katalógusok

Online katalógus – Az Egyetemi Könyvtár 1996 óta beszerzett állománya az online katalógusban kereshető.
Digitalizált alapkatalógus – A katalógus a könyvtár megalapításától 1995-ig beszerzett könyvállományt tárja fel.

Szolgáltatások

 • Beiratkozás - A beiratkozás minden ELTE és PPKE polgár és középiskolás számára ingyenes
 • Virtuális olvasójegy
 • Helyben használat
 • Reprográfia
  a folyóiratolvasóban önkiszolgáló nyomtató és fénymásoló áll olvasóink rendelkezésére. A dokumentumokról személyesen vagy űrlapon keresztül másolat rendelhető, illetve nyomtatás kérhető. Fotójegy vásárlásával saját eszközzel digitális fotók készíthetők a dokumentumokról.
 • WiFi
 • Számítógép-használat
 • Kölcsönzés
  A közel 200 ezres kölcsönözhető állományból fél- vagy egyéves kölcsönzőjegy váltásával olvasóink egyszerre 10 dokumentumot kölcsönözhetnek 3 hétre, ami – az online katalóguson keresztül önállóan is – kétszer hosszabbítható. A kölcsönzési határidő lejárta előtt két nappal emlékeztető email-t küldünk ki. Kapcsolat: kolcsonzo@lib.elte.hu
 • Dokumentum-előjegyzés
 • Elektronikus kérőlap
 • Online hosszabbítás
 • Kellegykönyv (könyvbeszerzési javaslat)
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
  Fogyatékossággal élők részére speciális szolgáltatások állnak rendelkezésre (pl. Braille-nyomtató, képernyőolvasó program, jelnyelvi tolmács, meghatalmazott útján való kölcsönzés)

Elérhetőség
Főigazgató: Kálóczi Katalin
Cím:1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Telefon:(+36 1) 411-6500/3415
E-mail: foigazgato@lib.elte.hu
Honlap: www.konyvtar.elte.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 9–20 óráig

Közösségi média: 
Facebook - Instagram - Twitter

Titkárság: titkarsag@lib.elte.hu (+36 1) 411-6500/3415
Kölcsönzés: kolcsonzo@lib.elte.hu (+36 1) 411-6500/3411, 3417
Könyvtárközi kölcsönzés: kk@lib.elte.hu (+36 1) 411-6500/3411, 3417
Tájékoztató szolgálat: info@lib.elte.hu (+36 1) 411-6500/3411, 3417

Levéltár

Fondjegyzék – univa.mflsz.hu 
A levéltár részletes és folyamatosan frissülő fond- és állagjegyzéke a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség UnivA elnevezésű közös adatbázisában érhető el.

Gyűjtemény

A Levéltár hármas feladatkört tölt be:

 • gyűjti és megőrzi az ELTE történeti értékű iratanyagát és tárgyi emlékeit, valamint az egyetemen működő professzorok hagyatékát. A Levéltárban jelenleg mintegy kétezer folyóméter iratanyagot őriznek, köztük harminc professzori hagyatékot.
 • Az általa őrzött iratanyagot a történeti kutatás rendelkezésére bocsátja, és az iratanyagból igazolásokat ad ki magánszemélyek és hivatalos szervek részére (tanulmányi jogviszony igazolás).
 • Tudományos kutatómunkát végez az egyetem, a felsőoktatás, a tudomány történetére vonatkozóan, eredményeit tanulmányokban, monográfiákban, forráskiadványokban, valamint adatbázisokban teszi közzé. A Levéltár kiadásában eddig négy sorozatban mintegy hatvan kötet látott napvilágot.

Az 1958 óta működő Levéltár gyűjteményében sok értékes irat található, mint például Pázmány Péter 1635-ben kiadott alapítólevele, vagy Mária Terézia 1780-ban kibocsátott új alapítólevele, amely hosszú időre meghatározta az egyetem szervezeti és működési kereteit; vagy az egyetemi történészképzésben használt, több mint száz darab Mohács előtti oklevél és kódextöredék. A Levéltár gyűjti ezenkívül az egyetem történetéhez kapcsolódó tárgyi és képi emlékeket is.

Levéltári kutatás

A levéltári iratanyag kutatására kutatóteremben van lehetőség. Kutatást, az erre vonatkozó kérelemben feltüntetett témakörben, bármely természetes személy végezhet, aki kötelezi magát a kutatási szabályzat betartására, illetve olyan anyagot kíván tanulmányozni, amely nem esik valamely korlátozás alá. A kutatás módjáról a kutatótermekben elhelyezett Kutatótermi Szabályzat, illetve a kutatószolgálatot ellátó munkatársak adnak részletes felvilágosítást.

Adatbázisok

Külföldi egyetemjárás
Magyarországi Felsőoktatási Intézmények (1580-1918)

Elérhetőség
Vezető: Dr. Tóth Krisztina mb. levéltárvezető
Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. 
Telefon: 313-3296
E-mail: info@leveltar.elte.hu
Honlap: https://konyvtar.elte.hu/hu/konyvtarak/egyetemi-konyvtar-es-leveltar-egyetemi-leveltar

Nyitva tartás: kedd–szerda–csütörtök 9:00–16:00

 

 

Forrás