fbpx
Karrierközpont
Slider

Azonnali hatályú felmondás

A felmondás mellett mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak lehetősége van arra, hogy a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntesse.

Az azonnali hatályú felmondás sajátosságai:

  • a munkaviszony azonnali hatállyal megszűnik,
  • nincs felmondási idő, felmentési idő,
  • a munkavállalót nem illeti meg végkielégítés, ha a munkáltató élt az azonnali felmondás jogával.

A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt akkor szüntetheti meg azonnali hatályú felmondással, ha a másik fél:

a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetőleg egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlására ad alapot a munkáltató részéről ha a munkavállaló például ellopja a munkavégzéshez szükséges eszközöket és ezeket értékesíti, munkáltató által szervezett rendezvényen verekedésbe keveredik, vagy üzleti titkokat harmadik fél részére hozzáférhetővé tesz és ezzel kárt okoz a munkáltatójának.

Határidők

Az azonnali hatályú felmondás gyakorlásában fontos szerepe van a határidőknek. Akkor jogszerű – mind munkavállalóként, mind pedig munkáltatóként – az azonnali hatályú felmondás, ha az alapul szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, de legfeljebb a cselekmény elkövetésétől számított 1 éven belül gyakorolják.

Ezt olvastad már?

Speciális karriermenedzsment: Az álláskeresés lépései (Speciális karriermenedzsment I.)

A Fogyatékosügyi Központ, a PPK és a Szolgáltató Központ együttműködésének köszönhetően Speciális Karriermenedzsment kurzussal bővült repertoárunk. A kurzusra kizárólag speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók jelentkezhetnek, akik előzetesen regisztráltak a kari fogyatékosügyi koordinátoruknál. Fő célkitűzésünk, hogy azoknak is segítséget nyújtsunk karrierjük tervezéshez és a jövőbeni munkavállaláshoz, akik speciális helyzetük miatt különleges szükségletekkel rendelkeznek. Tovább ›»

Végkielégítés

Munkavállalóként végkielégítésre vagyunk jogosultak, ha munkaviszonyunk a munkáltató felmondása, jogutód nélküli megszűnése vagy a munkáltató személyében bekövetkező jogállásváltozás következtében szűnik meg, illetve ha a munkaviszonyunkat azonnali hatályú felmondással szüntetjük meg. Tovább ›»

Próbaidő

A próbaidő az egyik leggyakrabban alkalmazott elem a munkaszerződésekben, és ez az, ami sok esetben visszaélésekre ad alapot. A próbaidő, mint ahogyan az elnevezéséből is következik lehetőséget biztosít a munkavállalónak és a munkáltatónak, hogy megismerjék egymás képességeit, elvárásait, végső soron, hogy kipróbálják egymást. Tovább ›»

Munkaszerződés

A munkaszerződésed az elsődleges dokumentum, ami egyrészt létrehozza a munkaviszonyt, másrészt meghatározza az alapvető jogaid és kötelezettségeid a munkaviszonyod kapcsán. Tovább ›»

Tipikus és atipikus munkaviszonyok

Gyakran találkozhatsz azokkal a kifejezésekkel, hogy tipikus, illetve atipikus munkaviszony. Tipikusnak általános munkarend szerinti teljes munkaidős (azaz hétfőtől péntekig napi 8 óra) munkaviszonyt tekintjük, a változó világ igényei azonban új foglalkoztatási formák megjelenéséhez vezettek, amelyek ugyan munkaviszonynak minősülnek, de egy-két lényegi ismérvükben eltérnek a munkaviszony klasszikus képétől. Tovább ›»