Az ELTE szakkollégiumai

Az egyetem kiemelkedő hallgatóinak tehetséggondozását az ELTE évszázados hagyományokkal rendelkező szakkollégiumi hálózata segíti. Az ELTE hat szakkollégiuma kiemelkedő képességű hallgatók önkormányzati elven működő oktatási és kutatási műhelye.

Az ELTE szakkollégiumai

Ezek az öntevékeny csoportok egyrészt a tehetséges diákok megtalálását, tehetségük kibontakoztatását, fejlesztését, másrészt a hátrányokkal küzdő hallgatók segítését tűzik ki célul. Kulcsszavaik az önképzés, a társadalom iránt elkötelezettség és az autonómia, melyeken hozzájárulnak egy szorosan együttműködő közösség és kritikai értelmiség kialakulásához. A szakkollégiumokban részt vevő diákok szerepe kiemelkedő a tudományos diákköri tevékenységben is – azaz a tehetséggondozás e két formája között jelentős a kapcsolat. Az egyetem a szakkollégiumok tevékenységét pénzügyi forrásokkal és oktatói munkával támogatja.

Az ELTE hat szakkollégiuma az Egyetem által gondozott összes tudományterületet lefedi, ennek megfelelően a szakkollégista hallgatóknak lehetőségük nyílik az általuk választott szakterületen ismereteik elmélyítésére, kutatómunka folytatására.

Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium (ARTSZ)

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Bővebben
Facebook

A Szakkollégium szakmaiságának legfőbb pillére az egyetemi tantervtől független kurzusok szervezése. A szakkollégiumi órákon általában öt-tíz szakkollégista vesz részt, így a kurzusokat oldott, interaktív légkör jellemzi. Megkülönböztetnek alapozó, illetve műhelykurzusokat. Az alapozók témái kötöttebbek, mert azt a célt szolgálják, hogy a sokféle szakról érkező tagok közös szakmai nyelvet alakítsanak ki. Nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásmódszertani, a készségfejlesztő, valamint a megismerés tudományos módjait vizsgáló elméleti alapozókra. A műhelykurzusok - témájukat tekintve - kötetlenek; ezeket a tagok saját érdeklődésük szerint szervezik. A kutatóműhelyek a szakkollégiumon belüli alulról szerveződő kutatásokat, illetve a külső kutatásokban való részvétel előkészítését szolgálják. A Szakkollégium nemcsak szakmai, hanem baráti közösséget is jelent tagjainak. A tagok képzelőerejüktől és idejüktől függően különféle programokat szerveznek maguknak. Ilyenek a közös filmnézések, sportnapok, kirándulások és különböző kultúrákat idéző gasztroestek. A közösséget összekovácsoló programok között kiemelkedő jelentőséggel bír a téli és nyári tábor, melyen minden szakkollégista részt vesz. A közösség építésének kiemelt színtere az egyetem Nándorfejérvári úti kollégiuma. Az épület negyedik emeletén huszonhét férőhelyet és egy kis könyvtárat tudhat magáénak a szakkollégium. Az ARTSZ legfőbb alapelveit képezi az autonómia, a demokratizmus, a gyakorlatiasság és az interdiszciplinaritás.

Az ARTSZ minden tavaszi félévben felvételt hirdet. A felvettek a közösség életébe már nyáron bekapcsolódhatnak, így ősszel már könnyebben megy a közös munka is.

Bibó István Szakkollégium (BISZK)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 12.
Honlap
Facebook

Az ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiumot, későbbi nevén az ELTE Bibó István Szakkollégiumot 1983-ban hozták létre joghallgatók Budapesten az angol college-rendszer mintájára. A Szakkollégium hazánkban mindmáig egyedüliként foglalkozik jogász és politológus hallgatók kollégiumi keretek között történő szakmai képzésével, és a kezdetektől fogva jelentős szerepet játszik az ún. szakkollégiumi mozgalomban is. A Szakkollégium a Szakkollégiumi Charta tagja. A Szakkollégium célja, hogy a tömegessé vált jogászképzésben az egyetemi követelményekhez és képzéshez képest többletlehetőségeket és -tudást nyújtson hallgatóiknak, és a szakkollégistákból felkészült, a szakma és a munkaerőpiac elvárásainak és kihívásainak megfelelni képes ifjú jogászokat és politológusokat képezzen az egyetemi és a szakkollégiumi éveik alatt.

A fenti alapelvek által vezérelve a közösség minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti tagjai tudásának bővítését, továbbá arra törekszik, hogy a diákjai művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű, szociálisan érzékeny emberré váljanak. A Szakkollégiumban eltöltött évek a vezetés és az oktatók reményei szerint egyben gazdagítják a tagok egyéniségét, fejlesztik az önálló gondolkodás, a kezdeményezőkészség és a felelősségvállalás szellemét.

A Bibó István Szakkollégium 2010-ben elnyerte a civil szervezetek által alapított nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségpont címét. A Szakkollégium, mint Kiváló Tehetségpont akkreditációját 2014-ben meghosszabbították. A Bibó Szakkollégium 2016-ban csatlakozott az európai szakkollégiumokat tömörítő European University College Assosiation (EucA) nemzetközi hálózatához.

Bolyai Szakkollégium (BSZK)

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Honlap
Facebook

Az 1992-ben alapított Bolyai Kollégium az ELTE Természettudományi, valamint Informatikai Karainak szakkollégiuma. A Kollégium alapításakor az a cél vezérelte az alapítókat, hogy létrehozzák a magyar természettudományos felsőoktatás magas szintű, interdiszciplinaritásra törekvő központját, ahol az ELTE TTK és IK legkiválóbb hallgatóit felkészítik a nemzetközi tudományos életben való helytállásra és a színvonalas kutatómunkára.

A szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll, ám a kollégium képzési programjában ezen túl a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi képzés is szerepel. Hetente egy alkalommal a közélet, művészi és tudományos élet egy-egy jeles képviselője tart előadást általános érdeklődésre számot tartó kérdésekről. A szakmai munkát a szakterületek saját szemináriumai segítik. A biológia, fizika, földtudomány, informatika, kémia és matematika szakszemináriumokat az adott terület kiemelkedő szaktekintélyei irányítják. A kollégisták előmenetelét és szakmai fejlődését diákköri, szakdolgozati és doktori témák, témavezetők ajánlásával és felkutatásával segítik. Emellett a kollégium speciális előadássorozatoknak, nyelvtanfolyamoknak, intenzív kurzusoknak és konferenciáknak és nyári egyetemeknek is helyt ad.

A kollégium nagy előnye, hogy az ELTE lágymányosi campusától mindössze 20-25 perc sétára található, az 1-es villamossal közlekedve pedig 15 perc alatt elérhető a campus. Az épület nyugodt, csendes környezetben fekszik, rendezett kert és sportpályák veszik körül. A hűs szemináriumi szobában nemcsak a szakfoglalkozásokra, hanem gazdag könyvtárunk anyagának olvasgatására és közösségi eseményeken való részvételre is lehetőség nyílik, két társalgóban pedig további tartalmas kikapcsolódási formáknak hódolhatnak a lakók. A kollégium jelenleg 65 bentlakónak biztosít helyet, de a szakmai és egyéb rendezvényeken a kb. 30 külsős tag is részt vesz. A tagok alacsony száma elősegíti egy igazán kellemes mikroközösség és szoros baráti szálak kialakulását.

Eötvös József Collegium (EC)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Honlap
Facebook

A Gellért-hegy déli oldalán, az egyetemi campusoktól 20-30 percnyi távolságban az Eötvös József Collegium immár 125 éve az egyetemi képzést kiegészítve, a személyes kapcsolatokon alapuló kiscsoportos szemináriumi és tutoriális képzés lehetőségét nyújtja: ez a munkamódszer azon a meggyőződésen és tapasztalaton alapul, hogy a termékeny szellemi környezet elengedhetetlen összetevője a személyes kapcsolattartás. A Collegiumban négy kar (Bölcsészettudományi, Természettudományi, Informatikai és Társadalomtudományi Kar), valamint a Gazdálkodástudományi Intézet hallgatói és az osztatlan tanárképzésben résztvevő diákok az oktatókkal műhelyeket hoznak létre (jelenleg tizennyolc ilyen egység működik a Collegiumban), e műhelyek szervezik és koordinálják a szemináriumokat, tutori órákat, szakmai előadásokat, segítik és irányítják a hallgatók tudományos munkáját, kezelik a szakos könyvtárat. A tudományos ismeretek elsajátítása mellett a collegiumi képzés integráns részét képezi a pedagógiai jártasság megszerzése, hogy a Collegium hallgatói a megszerzett tudást magas szinten tudják továbbadni.

Az Eötvös József Collegium nem csak szakmai műhelyként működik. Nincs színvonalas tudományos munka összetartó közösség és felelős együtt gondolkodás nélkül.

Most összefoglaljuk néhány pontban, mi mindenre van lehetőséged nálunk a műhelymunka mellett:

  • Izgalmas beszélgetéseken vehetsz részt az irodalmi és a színházi élet kiválóságaival.
  • Collegistaként kedvezményesen mehetsz kiállításokra és színházba
  • A Közösségi Csütörtökökön filmezhetsz, bulizhatsz a pinceklubban és a társalgóban.
  • Minden évben részt vehetsz az Eötvös Majálison, a közös karácsonyozáson, a bográcsozásokon és a kirándulásokon, valamint a gólyaprogramokon.
  • Előadhatsz az Eötvös Konferencián, az OTDK utáni második legnagyobb hallgatói konferencián.
  • Külföldi cserekapcsolatokban vehetsz részt.
  • Írókörbe, Biblia-körbe, színjátszókörbe járhatsz. Tagja lehetsz a Collegium énekkarának.
  • Open Mic felolvasóesteken léphetsz fel, és ugyanitt meghallgathatsz másokat.
  • Sportolhatsz a kültéri sportpályán, a torna-, vagy a konditeremben.
  • Csatlakozhatsz a Választmány valamelyik bizottságához, és te is részt vehetsz a Collegium életének szervezésében.

Ha további információkra lenne szükséged, fordulj hozzánk bizalommal az ejc.valasztmany@gmail.com címen, vagy látogasd meg folyamatosan frissülő Facebook és Instagram (@eotvoscoli) oldalainkat is, ahol szintén tudsz üzenetet küldeni nekünk!

ELTE Illyés Sándor Szakkollégium (ILLYÉS)

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Honlap
Facebook

Az Illyés Sándor Szakkollégium az Eötvös Loránd Tudományegyetem ötödik, egyben legújabb szakkollégiuma, amely a 2007-2008-as tanév őszi félévében kezdte meg működését a pszichológia, a nevelés- és az egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatóink tudományos-szakmai közösségének kollektív tehetséggondozó helyszíneként. Az ELTE Illyés Sándor Szakkollégium a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar illetve a Tanító- és Óvóképző Kar, illetve a Tanárképző Központ szakmai munkájához kapcsolódik, így is elősegítve a tudományterületek érintkezését, termékeny együttműködését. Hallgatóinkat azonban várjuk más karokról is, amennyiben el szeretnének mélyülni a pedagógusi, gyógypedagógusi vagy pszichológusi tudományterületek tanulmányozásában.

A szakkollégiumi munka színterei a hallgatók igényei szerint elindított kis létszámú kurzusok, illetve a műhelyek. Szakmai célunk, hogy egymással együttműködve, egymást segítve sajátítsák el a kutatáshoz és/vagy a gyakorlati munkához szükséges kompetenciákat, egy általuk választott téma, vagy szakterület mélyebb megismerése közben. A szakos egyetemi tanulmányok kiegészítésére az elméleti kurzusokon túl készségfejlesztő órákat is indítunk, melynek során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatorientáltságra. A szakmaiság mellett a szakkollégiumi mozgalomnak megfelelően a közösségre is alappillérként tekintünk. A szakmai munka csak akkor lehet igazán eredményes, ha nemcsak szakmailag, de támogató baráti közösségként is együttműködünk. Erről tanúskodnak a közös kirándulások, főzőestek, mozi- és színházlátogatások és más színes programok: táborok, kerekasztal-beszélgetések, szakmai napok és publikációk.

A szakkollégiumba az ELTE minden karáról és évfolyamáról várjuk a jelentkezőket. Akiknek felkeltette érdeklődését a Szakkollégiumunk, látogasson el a honlapunkra, Facebook oldalunkra bővebb információkért, és találkozzunk a felvételi eljárásunkon, melyet minden nyáron és télen meghirdetünk.

Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ)

Kollégiumok
A Szakkollégium honlapja
Facebook

A Márton Áron Szakkollégium erősíti a külhoni magyar fiatalok kötődését az anyaországhoz, segíti őket magyar nyelvű tanulmányaikban akár szülőföldjükön, akár Magyarországon. A budapesti, debreceni, szegedi és pécsi szakkollégium feladata a Magyarországon tanuló határon túli hallgatók támogatása, tehetséggondozása, kollégiumi elhelyezésük és szakkollégiumi képzésük biztosítása.

 

Forrás