fbpx
Karrierközpont
Slider

Amit érdemes tudnod a munkaviszonyról

Munkajogi szabályok röviden.

Munkaviszony
A munkaviszony kifejezéssel már biztosan találkoztál, és a jelentéséről is van elképzelésed. Nem árt azonban áttekinteni a legfontosabb munkajogi szabályokat, annak érdekében, hogy a jogaidat megfelelően gyakorolhasd munkaviszony létesítése és teljesítése során, illetve ne kerülj kiszolgáltatott helyzetbe a munkaerőpiacon. Nyilván ilyen rövid keretek között nem lehet valamennyi irányadó szabályt, jogszabályi korlátot áttekinteni, éppen ezért nagyon fontos, hogy ha számotokra nem egyértelmű helyezettel találkoztok egy munkaviszony létesítés, vagy munkavégzés során mindig merjetek kérdezni, segítséget kérni!
Jogszabályi háttér
A munkaviszony olyan munkavégzésre irányuló jogviszony, amely a munkavállaló és a munkáltató közötti munkaszerződéssel jön létre. Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartózó munkáltatóval, így különösen gazdasági társasággal, egyesülettel, alapítvánnyal stb. létesíthető.
Persze nem csak munkaviszonyban dolgozhatsz, hanem például közalkalmazotti, közszolgálati tisztviselői vagy különféle szolgálati jogviszonyokban is, amelyeknél a munkáltató közszférába (pl. állam, önkormányzat) tartozik.

A magánszférába és a közszférába sorolható jogviszonyok eltérő természete miatt a munkajogi szabályozásuk is különböző:
• a munkaviszonyt az Mt. szabályozza,
• a közalkalmazotti jogviszonyra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (Kjt.),
• közszolgálati tisztviselői jogviszonyra a 2011. évi CXCIX. törvényt (Kttv.),
• a különböző szolgálati jogviszonyoknál (pl. bíró, ügyész, rendőr, hivatásos katona) pedig az adott jogviszonyra vonatkozó külön törvényt kell alkalmazni.
Ugyanakkor a közszférába sorolható munkavégzésre irányuló jogviszonyok esetében – a közszolgálati tisztviselői jogviszony (Kttv.) kivételével – az Mt. „háttérjogszabály”, azaz az egyes jogszabályokban meghatározott módon kell az Mt. szabályait alkalmazni.
Fontos tudnod, hogy megkülönböztethetjük az ún. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokat is, így megbízási szerződés vagy akár vállalkozói szerződés keretében is végezheted tevékenységed. Ezekben az esetekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései lesznek az irányadóak.
A fentieken túl a munkavégzéssel összefüggésben más törvények rendelkezéseit is figyelembe kell venni:
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
• 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról,
• 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről,
• 1989. évi VII. törvény a sztrájkról,
• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról.