fbpx
Karrierközpont
Slider

A felek kötelezettségei

Következő munkajogi tippünkből megtudhatod, milyen kötelezettségek vonatkoznak rád és a munkáltatóra.

A munkáltató kötelezettségei

A munkáltatót a munkaviszonyban terhelő két legfőbb kötelezettség a foglalkoztatás és a munkabérfizetés. A munkabér-fizetési kötelezettség a munkáltató olyan alapvető kötelezettsége, aminek elmaradása például azonnali hatályú felmondási ok lehet a munkavállaló részéről.

Ezeken túlmenően a munkáltatót számtalan egyéb kötelezettség is terheli, így például köteles a munkavégzéshez szükséges feltételeket megteremteni, egészséges és biztonságos munkakörnyezetet kialakítani, gondoskodni a munka megszervezéséről, a munkavállalókat utasításokkal ellátni, vagy a munkavállalók indokoltan felmerült költségeit (pl. hétvégi hazautazás) megtéríteni.

A munkavállaló kötelezettségei

Munkavállalóként a munkaviszonyból fakadó alapvető kötelezettséged meglepő módon a munkavégzés, illetve a rendelkezésre állás. Kötelezettségeid közé tartozik még, hogy a munkád az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkára vonatkozó szabályok és előírások, a munkáltató utasításai szerint lásd el, köteles vagy a munkatársaiddal és a harmadik személyekkel (pl. ügyfelekkel) együttműködni, illetve a munkakör ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani.

Mindezek tehát azt jelentik, hogy az előírt helyen és időben munkára képes állapotban kell megjelenni, hiszen ez az előfeltétele annak, hogy a munkaszerződésében vállalt kötelezettséged teljesítsd. Munkaidőd teljes egészében a munkáltató utasításai szerint meghatározott feladatok elvégzésére kell fordítanod, munkádat nem végeztetheted más személlyel, mert a munkaviszony egyik legfőbb sajátossága, hogy a munkavállaló mindig személyesen köteles a munkakörébe tartozó feladatokat elvégezni. Kollégádat sem kérheted meg erre „önhatalmúlag”, csak a munkáltató dönthet a helyettesítésről.

A feleket terhelő kötelezettségek sorában nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Mt. általános rendelkezései között rögzített kötelezettségeket (jóhiszeműség és tisztesség, tájékoztatási és együttműködési kötelezettség), amelyek az munkajogviszony egészét áthatják.

Ezt olvastad már?

Speciális karriermenedzsment: Az álláskeresés lépései (Speciális karriermenedzsment I.)

A Fogyatékosügyi Központ, a PPK és a Szolgáltató Központ együttműködésének köszönhetően Speciális Karriermenedzsment kurzussal bővült repertoárunk. A kurzusra kizárólag speciális szükségletű, fogyatékossággal élő hallgatók jelentkezhetnek, akik előzetesen regisztráltak a kari fogyatékosügyi koordinátoruknál. Fő célkitűzésünk, hogy azoknak is segítséget nyújtsunk karrierjük tervezéshez és a jövőbeni munkavállaláshoz, akik speciális helyzetük miatt különleges szükségletekkel rendelkeznek. Tovább ›»

Végkielégítés

Munkavállalóként végkielégítésre vagyunk jogosultak, ha munkaviszonyunk a munkáltató felmondása, jogutód nélküli megszűnése vagy a munkáltató személyében bekövetkező jogállásváltozás következtében szűnik meg, illetve ha a munkaviszonyunkat azonnali hatályú felmondással szüntetjük meg. Tovább ›»

Próbaidő

A próbaidő az egyik leggyakrabban alkalmazott elem a munkaszerződésekben, és ez az, ami sok esetben visszaélésekre ad alapot. A próbaidő, mint ahogyan az elnevezéséből is következik lehetőséget biztosít a munkavállalónak és a munkáltatónak, hogy megismerjék egymás képességeit, elvárásait, végső soron, hogy kipróbálják egymást. Tovább ›»

Munkaszerződés

A munkaszerződésed az elsődleges dokumentum, ami egyrészt létrehozza a munkaviszonyt, másrészt meghatározza az alapvető jogaid és kötelezettségeid a munkaviszonyod kapcsán. Tovább ›»

Tipikus és atipikus munkaviszonyok

Gyakran találkozhatsz azokkal a kifejezésekkel, hogy tipikus, illetve atipikus munkaviszony. Tipikusnak általános munkarend szerinti teljes munkaidős (azaz hétfőtől péntekig napi 8 óra) munkaviszonyt tekintjük, a változó világ igényei azonban új foglalkoztatási formák megjelenéséhez vezettek, amelyek ugyan munkaviszonynak minősülnek, de egy-két lényegi ismérvükben eltérnek a munkaviszony klasszikus képétől. Tovább ›»