Karrierközpont

Új kollégákat keres a Pannon Oktatási Központ

A Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnáziuma egy családias hangulatú, fiatal iskola, amely 2011 szeptemberében indította útjára első osztályát.

A 2015/2016-os tanévig évfolyamonként egy nyelvi tagozatos osztályt indítottak, mely emelt óraszámban tanulja a nyelvek mellett az informatikát is. Az osztálylétszámokat 30 főben határozták meg, de a hatékonyság növelésének érdekében csoportbontást alkalmaznak mind az idegen nyelvek, mind a matematika tantárgyak oktatásánál. Tanulóik motiváltak az idegen nyelvek elsajátítására: mire az érettségit megszerzik, szinte mindegyikük rendelkezik minimum egy középfokú nyelvvizsgával, de nem ritka felsőfokú, vagy egy felsőfokú és egy középfokú nyelvvizsga megszerzése sem (akár alsóbb évfolyamokon is).

Otthont adnak az ORIGO, Debreceni Egyetem DExam, a Pécsi Tudományegyetem ECL, a Goethe Intézet Goethe, illetve a Budapesti Gazdasági Egyetem BGE szaknyelvi nyelvvizsga helyeinek.

Diákjaik a legmodernebb technikával felszerelt, légkondicionált tantermekben tanulhatnak, bel- és külföldi tanulmányi kirándulásokon, ill. számos tanórán kívüli tevékenységben, szakkörökön vesznek részt. Az utóbbi két tanévben két párhuzamos osztállyal indultak, szeptembertől pedig már egy teljes természet-tudományos osztály jön az idegen nyelvet emelt óraszámban tanulók mellé, akik matematika-fizika vagy biológia – kémia tantárgy-párokat tanulnak emelt óraszámmal. A minőségi oktatás biztosítása érdekében egy impozáns, különböző rendezvények, versenyek, kiállításoknak otthont adó Aulával, ill. egy szaktantermeket is magában foglaló – földrajz, matematika, nyelvi szaktantermek, drámaterem, zeneterem – új épületrésszel gazdagodott az iskola.

Mind tanulóik, mind pedagógusaik motiváltak akár a helyi, akár megyei és országos versenyeken, találkozókon való részvételre. Idén matematika, fizika, történelem, földrajz, idegen nyelv, rajz tárgyakból értek el szép eredményeket.

Ebbe az impozáns környezetbe várják most 3 új kolléga jelentkezését!

Angol nyelvtanár

Német nyelv szakos tanár

Biológia szakos tanár